Svenska för inflyttade - SFI / Swedish For Foreigners

Medborgarinstitutet/Medis ordnar på uppdrag av Ålands landskapsregering kurser i svenska. Studierna sker på dagtid, måndag till fredag 08:15 - 15:00. Lunchpausen är en timme.

Nästa kurs startar måndag 16 oktober 2023. 

Sista ansökningsdag måndag 18 september 2023 klockan 15:00.

Läs mer om kursen

Information in English:

Medborgarinstitutet/Medis arranges courses in Swedish on behalf of Ålands landskapsregering. The studies take place during the day, Monday to Friday 08:15 - 15:00. The lunch break is one hour.

The next course starts Monday, October 16, 2023.

Closing date for application Monday, September 18, 2023 at 3 p.m.

Read more about the course