Arbetspsykolog

Arbetspsykologen på AMS arbetar i samarbete med kunden, vägledaren och samarbetsnätverket för att kartlägga de möjligheter som finns för dig på arbetsmarknaden trots sjukdom eller hinder i arbetssammanhang.

Vägledaren på AMS gör en kartläggning av servicebehovet. Målsättningen är att den arbetspsykologiska utredningen och yrkesplaneringen ger riktlinjer till det fortsatta arbetet med kunden. Målet för kunden är i första hand att hitta vägar tillbaka in i arbetslivet.

Arbetsmetoden består av bedömning och kartläggning:

  • Kognitiva resurser
  • Personlighetsmässiga- och lämplighetsmässiga resurser
  • Arbetsrelaterade resurser
  • Studieförutsättningar
  • Bedömning av arbetsförmåga på arbetsplatsen

Utrednings- och kartläggningssamarbetet resulterar i en yrkesplan som bearbetas tillsammans med AMS vägledare, nätverk och kunden. Yrkesplanen ligger ofta som grund för ansökningar om förmåner och finansiering hos andra instanser så som arbetspensionsbolag, Folkpensionsanstalten eller kommunala myndigheter.