Karriärvägledning

AMS erbjuder vägledning till utbildning och arbete för dig som är vuxen och bor på Åland. Vi är ett stöd i ditt beslut om nya arbetsuppgifter, nytt jobb, eller nya studier. Genom att identifiera personlighet, färdigheter, mål och intressen är det möjligt för dig som söker en meningsfull riktning i ditt yrkesliv att lära känna dig själv och se dina kompetenser samt styrkor. 

I vägledningen ingår allt från tips på hur du formulerar CV, personliga brev och förbereder dig inför en arbetsintervju, till djupgående diskussioner och analyser för ökad självinsikt och stärkt självbild så att du ska kunna marknadsföra din kompetens och känna trygghet i ditt arbetssökande.

Karriärvägledningen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Målet med verksamheten är att du ska få ett gott beslutsunderlag då du gör dina framtidsval. Vägledningen utgår från dig och ditt kunnande och dina önskemål om framtiden. Genom vägledning ska du utveckla din karriärkompetens, göra medvetna och meningsfulla val som rör personlig utveckling, utbildning och arbete.

Välkommen att boka ett karriärvägledande samtal