Kurser och utbildningar

Rusta dig för framtiden genom att gå en kortare eller längre utbildning. Vissa av utbildningarna nedan kan du delta i med bibehållen arbetslöshetsförmån, andra kan du söka studiestöd för. För mer information, diskutera med din kontaktperson på AMS.

Kursnamn Kursstart Sista ansökningsdag Kursinfo

Kurs i byggnadsarbete 

05.02.2024 Ansökan stängd

Läs mer

Karriärvägledande kurs
(för vuxna)

26.02.2024 Ansökan stängd

Läs mer

Karriärvägledande kurs
(för ungdomar)

02.04.2024 Ansökan stängd

Läs mer

Lager och logistik 02.04.2024 Ansökan stängd

Läs mer

SFI - Svenska för inflyttade

26.08.2024 24.05.2024

Läs mer

Svenska för restaurangarbetare 20.05.2024 Ansökan stängd

Läs mer

De här kurserna som AMS ordnar är en del i de arbetskraftspolitiska åtgärder som används för att stöda arbetssökande i att finna nya vägar ut i yrkeslivet.

Studera på Öppna Högskolan

Som studerande vid Öppna högskolan kan du läsa öppna universitets- och yrkeshögskolekurser. Du kan också studera på något av högskolans program som extern studerande och du kan läsa allt från enstaka kurser till heltidsstudier.

När du studerar vid Öppna högskolan kan du ha rätt till olika stöd. Diskutera olika möjligheter till stöd med din kontaktperson på AMS.

Här kan du läsa mer om Öppna högskolans kurser och utbildningar och hur du ansöker till dem

Studera på Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp.

När du studerar vid Ålands yrkesgymnasium kan du ha rätt till olika stöd. Diskutera dina möjligheter till stöd med din kontaktperson på AMS. 

Här kan du läsa mer om Ålands yrkesgymnasiums utbildningar 

Här kan du läsa mer om Ålands yrkesgymnasiums vuxenutbildningar