Kurser och utbildningar

Rusta dig för framtiden genom att gå en kortare eller längre utbildning. Vissa av utbildningarna nedan kan du delta i med bibehållen arbetslöshetsförmån, andra kan du söka studiestöd för. För mer information, diskutera med din kontaktperson på AMS.

Kursnamn Kursstart Sista ansökningsdag Kursinfo

SFI - Svenska för inflyttade 

16.1.2023

Sista ansökningsdag har passerat 

Läs mer om kursen
Arbetsmaskiner och yrkessäkerhet 10.1.2023 19.12.2022 Läs mer om kursen
Försäljning och logistik 27.2.2023 10.2.2023

Läs mer om kursen

Byggnadsarbete

28.2.2023 13.2.2023 Läs mer om kursen

Arbetsmaskiner och yrkessäkerhet - annat språk än svenska

02.03.2023 15.02.2023 Läs mer om kursen
Svetsning 06.03.2023 16.02.2023

Läs mer om kursen

Starta eget företag 27.03.2023 10.3.2023

Läs mer om kursen

Fler sysselsättningsfrämjande utbildningar är under planering. De här kurserna som AMS ordnar är en del i de arbetskraftspolitiska åtgärder som används för att stöda arbetssökande i att finna nya vägar ut i yrkeslivet.

Studera på Öppna Högskolan

Som studerande vid Öppna högskolan kan du läsa öppna universitets- och yrkeshögskolekurser. Du kan också studera på något av högskolans program som extern studerande och du kan läsa allt från enstaka kurser till heltidsstudier.

När du studerar vid Öppna högskolan kan du ha rätt till olika stöd. Diskutera olika möjligheter till stöd med din kontaktperson på AMS.

Här kan du läsa mer om Öppna högskolans kurser och utbildningar och hur du ansöker till dem

Studera på Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium erbjuder examensgivande yrkesutbildningar för dig som är vuxen och vill vidareutbilda dig, eller börja en helt ny karriär. 

Du kan studera olika typer av utbildningar så som:

- Barmästare
- IT-stödperson
- Merkonom
- Närvårdare
- Specialdieter
- Tillredning av vegetariska maträtter

När du studerar vid Ålands yrkesgymnasium kan du ha rätt till olika stöd. Diskutera dina möjligheter till stöd med din kontaktperson på AMS. 

Här kan du läsa mer om Ålands yrkesgymnasiums utbildningar