Kurser och utbildningar

Rusta dig för framtiden genom att gå en kortare eller längre utbildning. Vissa av utbildningarna nedan kan du delta i med bibehållen arbetslöshetsförmån, andra kan du söka studiestöd för. För mer information, diskutera med din kontaktperson på AMS.

Kursnamn Kursstart Sista ansökningsdag Kursinfo
Handel och försäljning 23.10.2023 Ansökan stängd

Läs mer

HR-koordinator 23.10.2023 Ansökan stängd

Läs mer 

Digitala färdigheter

27.11.2023 Ansökan stängd

Läs mer

Kurs i byggnadsarbete 

05.02.2024 Ansökan stängd

Läs mer

Karriärvägledande kurs
(för vuxna)

26.02.2024 Ansökan stängd

Läs mer

Karriärvägledande kurs
(för ungdomar)

02.04.2024 18.03.2024

Läs mer

Lager och logistik 02.04.2024 18.03.2024

Läs mer

SFI - Svenska för inflyttade

22.04.2024 26.02.2024

Läs mer

De här kurserna som AMS ordnar är en del i de arbetskraftspolitiska åtgärder som används för att stöda arbetssökande i att finna nya vägar ut i yrkeslivet.

Studera på Öppna Högskolan

Som studerande vid Öppna högskolan kan du läsa öppna universitets- och yrkeshögskolekurser. Du kan också studera på något av högskolans program som extern studerande och du kan läsa allt från enstaka kurser till heltidsstudier.

När du studerar vid Öppna högskolan kan du ha rätt till olika stöd. Diskutera olika möjligheter till stöd med din kontaktperson på AMS.

Här kan du läsa mer om Öppna högskolans kurser och utbildningar och hur du ansöker till dem

Studera på Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium erbjuder examensgivande yrkesutbildningar för dig som är vuxen och vill vidareutbilda dig, eller börja en helt ny karriär. 

Du kan studera olika typer av utbildningar så som:

- Barmästare
- IT-stödperson
- Merkonom
- Närvårdare
- Specialdieter
- Tillredning av vegetariska maträtter

När du studerar vid Ålands yrkesgymnasium kan du ha rätt till olika stöd. Diskutera dina möjligheter till stöd med din kontaktperson på AMS. 

Här kan du läsa mer om Ålands yrkesgymnasiums utbildningar 

Här kan du läsa mer om Ålands yrkesgymnasiums vuxenutbildningar