Kurser och utbildningar

Rusta dig för framtiden genom att gå en kortare eller längre utbildning. Vissa av utbildningarna nedan kan du delta i med bibehållen arbetslöshetsförmån, andra kan du söka studiestöd för. För mer information, diskutera med din kontaktperson på AMS.

Svenska för inflyttade. Ansökan stängd. Fler kurser planeras för 2021.

Butiksservice och försäljning. Ansökan stängd.

Matlagning och köksarbete. Ansökan stängd.

E-handel och digital marknadsföring. Ansökan stängd.

Digitala verktyg. Ansökan stängd.

Kurspaket, arbetsmaskiner. Ansökan stängd.

Kurs inom naturturism, 11.1-30.4.2021. Sista ansökningsdag måndag 21.12.2020 klockan 15:00. Här finns med information om kursen inom naturturism.

Utbildning inom affärsverksamhet, 18.1-30.4.2021. Sista ansökningsdag måndag 21.12.2020 klockan 15:00. Här finns mer information om Utbildning inom affärsverksamhet

Kurspaket, yrkessäkerhet, 19.1-28.1.2021. Sista ansökningsdag måndag 28.12.2020 klockan 15:00. Här finns mer information om Kurspaket, yrkessäkerhet.

Byggnadsrenovering 1.2-4.4.2021. Sista ansökningsdag fredag 15.1.2021 klockan 15:00. Här finns mer information om kursen Byggnadsrenovering

Försäljning och logistik, 8.2-14.3.2021 (sportlov vecka 8). En vecka branschsvenska 1-7.2 för dig som har annat modersmål än svenska. Mer info kommer.

Servering och kassatjänst, 22.3-18.4.2021. En vecka branschsvenska 15-21.3 för dig som har annat modersmål än svenska. Mer info kommer.

De här kurserna som AMS ordnar är en del i de arbetskraftspolitiska åtgärder som används för att stöda arbetssökande i att finna nya vägar ut i yrkeslivet.

Fler sysselsättningsfrämjande utbildningar är under planering.

Studera på Öppna Högskolan

Som studerande vid Öppna högskolan kan du läsa öppna universitets- och yrkeshögskolekurser. Du kan också studera på något av högskolans program som extern studerande och du kan läsa allt från enstaka kurser till heltidsstudier.

När du studerar vid Öppna högskolan kan du ha rätt till olika stöd. Diskutera olika möjligheter till stöd med din kontaktperson på AMS.

Här kan du läsa mer om Öppna högskolans kurser och utbildningar och hur du ansöker till dem

Studera på Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium erbjuder examensgivande yrkesutbildningar för dig som är vuxen och vill vidareutbilda dig, eller börja en helt ny karriär. 

Du kan studera olika typer av utbildningar så som:

- Barmästare
- IT-stödperson
- Merkonom
- Närvårdare
- Specialdieter
- Tillredning av vegetariska maträtter

När du studerar vid Ålands yrkesgymnasium kan du ha rätt till olika stöd. Diskutera dina möjligheter till stöd med din kontaktperson på AMS. 

Här kan du läsa mer om Ålands yrkesgymnasiums utbildningar