Arbetsmarknadsprojekt

Emmaus Ålands sysselsättningsprojekt

AMS har upphandlat ett sysselsättningsprojekt av Emmaus Åland r.f. Projektet pågår till och med den 31.12.2023. På Emmaus finns det plats för 10 personer.

Projektet riktar sig till dig som är arbetslös och arbetssökande hos AMS och behöver handledning för att hitta ett arbete. På Emmaus får du träna på att arbeta, stöd i att söka arbete och skapa rutiner som får din vardag att fungera. Vi sätter stort fokus på att träna på de grundläggande kompetenserna i arbetslivet för att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt för att klara av att söka, få och behålla ett arbete.

På Emmaus får du arbetsträna i riktig arbetsmiljö med riktiga arbetsuppgifter. Uppgifterna är varierande och ger dig en möjlighet att testa på många olika områden.  Arbete ger dig positiva rutiner och en känsla av sammanhang och mening. Hos oss jobbar alla 100 procent av sin förmåga.

Om Emmaus

Emmaus Åland arbetar för rättvisa och bättre miljö och för att de med sämre möjligheter också ska ha det bra – både på Åland och ute i världen. Emmaus Åland r.f. är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med ca 300 medlemmar.

Verksamheten främjar miljön, internationellt samarbete, integration av personer i arbetslivet och stärker utsatta personers ekonomiska och samhälleliga ställning både på Åland och internationellt.

Överskottet från våra butiker går till solidaritets- och biståndsprojekt. Emmaus är en internationell organisation och det finns över 410 Emmausgrupper i 41 länder.

För mer information se www.emmaus.ax

Sysselsättningsprojektet Ung Resurs

AMS har upphandlat ett sysselsättningsprojekt av Ung Resurs. Projektet pågår till och med 31.12.2020.

Katapult är Ung Resurs dagliga sysselsättningsverksamhet. Projektet riktar sig till dig som är mellan 16 och 25 år och saknar studieplats eller arbete.

På Katapult erbjuds du en möjlighet att utgående från dina egna behov och förutsättningar, kunskaper och intressen stanna upp och reflektera över vad du egentligen vill göra i framtiden. På Katapult jobbar man mycket med de grundläggande kunskaperna du behöver för att klara vardagen i kommande studie- och yrkesliv. På Katapult finns det plats för 12 ungdomar som kan delta i verksamheten.

Om Ung Resurs

Ung Resurs syfte är att hjälpa ungdomar i åldern 15-29 år att hitta en studieplats, arbete eller en annan meningsfull sysselsättning. Ung Resurs arbetar även för att förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering. Ung Resurs är idag huvudman för tre dagliga verksamheter: Ungdomslotsarna, Starten och Katapult samt har som uppgift att koordinera verksamheten i ungdomshuset BOOST.