Arbetsmarknadsprojekt

Emmaus Ålands sysselsättningsprojekt

AMS har upphandlat ett sysselsättningsprojekt av Emmaus Åland r.f. Projektet pågår till och med den 31.12.2023. På Emmaus finns det plats för 10 personer.

Projektet riktar sig till dig som är arbetslös och arbetssökande hos AMS och behöver handledning för att hitta ett arbete. På Emmaus får du träna på att arbeta, stöd i att söka arbete och skapa rutiner som får din vardag att fungera. Vi sätter stort fokus på att träna på de grundläggande kompetenserna i arbetslivet för att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt för att klara av att söka, få och behålla ett arbete.

På Emmaus får du arbetsträna i riktig arbetsmiljö med riktiga arbetsuppgifter. Uppgifterna är varierande och ger dig en möjlighet att testa på många olika områden. Arbete ger dig positiva rutiner och en känsla av sammanhang och mening. Hos oss jobbar alla 100 procent av sin förmåga.

Om Emmaus

Emmaus Åland arbetar för rättvisa och bättre miljö och för att de med sämre möjligheter också ska ha det bra – både på Åland och ute i världen. Emmaus Åland r.f. är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med ca 300 medlemmar.

Verksamheten främjar miljön, internationellt samarbete, integration av personer i arbetslivet och stärker utsatta personers ekonomiska och samhälleliga ställning både på Åland och internationellt.

Överskottet från våra butiker går till solidaritets- och biståndsprojekt. Emmaus är en internationell organisation och det finns över 410 Emmausgrupper i 41 länder.

För mer information se www.emmaus.ax

Ung Resurs sysselsättningsprojekt

AMS har upphandlat daglig sysselsättningsverksamhet för ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år, av Ung Resurs. Upphandlingen gäller till och med 31.12.2023.

Den dagliga sysselsättningsverksamheten, kallad Katapult, riktar sig till dig som saknar arbete eller som inte studerar.

I sysselsättningsverksamheten arbetar vi med att stötta våra deltagare i att hitta sina styrkor och identifiera de områden som kan behöva stärkas. Vi hjälper till att hitta den röda tråden gällande de områden i livet som är viktiga och grundläggande för att man ska kunna klara av att arbeta och studera.

Vi jobbar med allt från grundläggande struktur i vardagen gällande exempelvis sömn och kost, till att passa tider och att kunna fungera i ett socialt sammanhang där det finns uttalade och outtalade förväntningar och krav.

Våra förväntningar på de som deltar i den dagliga sysselsättningsverksamheten är att man är villig att delta i aktiviteterna och gör sitt bästa för att leva upp till de krav som ställs.

Kraven vi ställer speglar de som en framtida arbetsgivare eller skola kommer att ställa.

I det dagliga arbetet i verksamheten lägger vi stort fokus på eget ansvar och delaktighet.

De flesta av aktiviteterna är direkt arbetsförberedande och en del utför vi även på olika arbetsplatser exempelvis genom praktik eller tillsammans med arbetsgivare till exempel genom att vi träffar arbetsgivare och får höra dem berätta om hur de rekryterar, vilka krav och förväntningar de ställer på anställda med mera.

Målet med den dagliga sysselsättningsverksamheten är att man efter deltagande i verksamheten, ska kunna klara av ett arbete, klara att studera eller ha en annan planering klar.

Det är upphandlat 12 platser i den dagliga sysselsättningsverksamheten, samt ytterligare 5 platser som är avsedda för praktik med möjlighet till stöd.

Om Ung Resurs

Ung Resurs mål är att stötta ungdomar i åldern 15-29 år att hitta en studieplats, arbete eller en annan meningsfull sysselsättning.

Ung Resurs arbetar för att förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering. Ung Resurs är idag huvudman för tre dagliga verksamheter: Ungdomslotsarna, Starten och den dagliga sysselsättningsverksamheten Katapult samt har som uppgift att koordinera verksamheten i Ungdomshuset BOOST.