Mina e-tjänster

Genom de e-tjänster som vi erbjuder: Arbetsmarknadsservice (en tjänst från NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter) och AMS egen e-tjänst Arbetslöshetsförmåner kan du enkelt utföra dina ärenden när som helst och var som helst.

I e-tjänsten Arbetsmarknadsservice kan du

  • anmäla dig som arbetssökande,
  • ändra din jobbsökning,
  • titta på dina uppgifter,
  • avsluta jobbsökningen och
  • ansöka till kurs anordnad av AMS.

Här når du e-tjänsten för Arbetsmarknadsservice (extern länk)

I AMS e-tjänst Arbetslöshetsförmåner kan du som inte har rätt till arbetslöshetsförmåner från din arbetslöshetskassa eller inte är medlem i en arbetslöshetskassa ansöka om arbetslöshetsförmåner samt redovisa din arbetslöshetstid.

När du en gång valt att ansöka om arbetslöshetsförmåner i e-tjänsten ska du fortsättningsvis även redovisa din arbetslöshetstid i e-tjänsten.

Här når du vår e-tjänst Arbetslöshetsförmåner