Sysselsättningsstöd för att starta eget

För dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande hos AMS finns möjlighet att ansöka och bli beviljad sysselsättningsstöd för start av företag.

Att starta eget med sysselsättningsstöd ger dig en ekonomisk möjlighet att förverkliga din företagsidé så att du under den första tiden helhjärtat kan lägga din energi på att starta upp verksamheten ordentligt.

Stödet söker du från AMS. Ansökan bedöms i samarbete med Ålands Näringsliv innan du får ett beslut.

Obs! Lämna in ansökan och vänta på beslut från AMS innan du startar upp.

Stödets storlek och varaktighet

AMS bedömer hur stort stödet blir, beroende på hur länge du varit arbetslös. Det belopp som vi beviljar är åtminstone lika stort som grunddagpenningen och kan förhöjas med upp till 90 %.

AMS betalar ut stödet för de dagar som du arbetar i ditt företag (högst fem dagar per vecka). Du kan få stöd för max 10 månader.

Temporärt tilläggsstöd för start av företag

Under perioden 1 november 2020 – 31 maj 2022 kan du också få ett temporärt tilläggsstöd på 30 euro per dag under maximalt sex månader.

Här kan du läsa mer om det temporära tilläggsstödet