Arbetsprövning

Arbetssökande med funktionsnedsättning, sjukdom eller skada som inverkar på möjligheterna att ta emot arbete kan få en chans att testa ett nytt arbetsområde genom arbetsprövning. Förutsättningen är en dokumenterad diagnos som inverkar på arbetsförmågan.

Vid arbetsprövning får den arbetssökande pröva att arbeta på en arbetsplats under en avtalad tid för att sedan komma fram till om yrket är lämpligt med tanke på intressen och hälsobegränsningar.

Regler för arbetsprövning

  • AMS kan inte teckna avtal med arbetsgivare som den arbetssökande står i anställningsförhållande till
  • Arbetsprövningen får inte snedvrida konkurrensen mellan företag
  • Arbetsplatser som nyligen har permitterat eller sagt upp personer kan inte komma i fråga
  • Arbetsprövningen får inte leda till att andra arbetstagare på arbetsplatsen blir uppsagda, permitterade eller får försämrade villkor
  • Arbetsprövning kan ske hos samma arbetsgivare i maximalt 6 månader

Avtal om arbetsprövning

AMS, den arbetssökande och arbetsplatsen skriver ett avtal om arbetsprövning för en bestämd tid. Avtalet innehåller också den dagliga arbetstiden (minst 4 timmar/dag) och information om arbetsuppgifter.

Avtalet innebär att arbetsprövaren inte kan sättas i andra arbetsuppgifter än de avtalade. Arbetsprövningsavtal kan ändras eller avslutas enligt överenskommelse mellan parterna.

En person som arbetsprövar är inte vikarie för någon utan deltar i arbetsuppgifterna så mycket man kan med tanke på utbildning och arbetsförmåga. Det är viktigt att arbetsprövaren själv funderar över om de olika arbetsmomenten på arbetsplatsen är lämpliga.

Ersättning under arbetsprövning

En arbetslös arbetssökande fortsätter lyfta arbetslöshetsförmån under denna period. Om den som arbetsprövar inte har någon annan ersättning kan ett dagtraktamente beviljas vid ansökan. Om arbetsprövningen sker på annan ort som förutsätter bostad kan boendekostnader ersättas.

Den instans som bekostar arbetsprövningen står även för försäkring för arbetsprövaren under den avtalade perioden.

Arbetsprövning innebär inget anställningsförhållande och arbetsgivaren betalar ingen ersättning till den som arbetsprövar.