Personuppgiftspolicy

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) som personuppgiftsansvarig tar ansvar för den personliga information som du förser oss med. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vad som föreskrivs i gällande Dataskyddslagstiftning.

För att du ska känna dig trygg i AMS behandling av personuppgifter beskriver denna personuppgiftspolicy hur AMS samlar in, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår personuppgiftspolicyn.

Kameraövervakning
AMS använder kameraövervakning med syftet att förebygga och upptäcka brottsliga gärningar, skydda personal och besökare samt myndighetens egendom från brott och olyckor.