Kortvariga studier

Du kan studera med arbetslöshetsförmån om

  • du är anmäld som arbetslös arbetssökande hos AMS,
  • du är beviljad arbetslöshetsförmån,
  • du är över 25 år,
  • studierna pågår i maximalt sex månader,
  • studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet och
  • du vill fortsätta med studier som du tidigare har avbrutit och det har gått minst ett år sedan du avbröt dem.

Studierna ska stärka dina möjligheter till arbete och ska inte vara av hobbynatur.

Du kan genomföra studierna i skolor som är under offentlig tillsyn. AMS gör en bedömning om utbildningsanordnaren uppfyller kraven för kortvariga studier.