Läroavtal

Vill du arbeta och utbilda dig samtidigt? Då kan läroavtal vara något för dig.

Att gå en läroavtalsutbildning innebär att du är anställd och att den största delen av undervisningen sker på din arbetsplats. Utbildningen kombineras också med teoretiska studier på en skola. Studiernas omfattning bestäms av hur mycket du redan kan och hur mycket du kan lära dig på ditt arbete.

Läroavtal passar både ungdomar och vuxna, men du måste ha fyllt 15 år och ha godkänt betyg från grundskolan. Någon övre åldersgräns finns inte.

Läs mer om läroavtalsutbildning på Ålands yrkesgymnasiums webbplats

Sysselsättningsstöd för arbetsgivare vid läroavtalsutbildning

Arbetsgivare som ingår läroavtal med en arbetslös arbetssökande kan beviljas sysselsättningsstöd.

Här kan du läsa mer om sysselsättningsstöd för arbetsgivare vid läroavtal