Anställning med stöd

Sysselsättningsstöd för anställning

En arbetsgivare kan i vissa fall få ekonomisk ersättning för att anställa dig när du är arbetslös. Det kan bli aktuellt om du till exempel är långtidsarbetslös eller har en funktionsnedsättning. Stödets storlek varierar, till exempel utifrån hur länge du varit arbetslös.

Lön och sociala avgifter

Arbetsgivaren betalar dig lön och sociala avgifter - det vill säga olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring och socialskyddsavgift - precis som för vilken arbetstagare som helst enligt gällande avtal. Du som arbetstagare är berättigad till semesterersättning och semesterpenning samt lön vid sjukdom. Intjänad semester bör tas ut i ledig tid inom den beviljade stödperioden.

På sidan Sysselsättningsstöd för anställning som riktar sig till arbetsgivare kan du läsa mer