Åland Living

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland Living är för dig som funderar på hur det skulle vara att leva och bo Åland.

På webbplatsen www.alandliving.ax finns info om sånt som kan vara bra att känna till vid en flytt. Allt från jobb, boende, sjukvård, kommunikationer och fritidsaktiviteter till regler för företagsetableringar samt kontaktuppgifter till företag, organisationer och myndigheter. Hittar du inte det du söker? Hör av dig.

Åland Living är en verksamhet inom Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Målet med verksamheten är att öka intresset för Åland som en attraktiv plats att leva och bo på. Åland Living ska vara en länk mellan inflyttare och myndigheter, företag och organisationer.