Åland Living

Åland Living är för dig som ännu inte bor på Åland, men funderar på hur det skulle vara att göra det.

På Åland Livings webbplats finns info om sånt som kan vara bra att känna till vid en flytt till Åland. Allt från jobb, boende, sjukvård, kommunikationer och fritidsaktiviteter till möjligheter för företagsetableringar samt kontaktuppgifter till företag, organisationer och myndigheter. Hittar du inte det du söker? Hör av dig och fråga.

Här kommer du till Åland Livings webbplats

Åland Living är en verksamhet inom Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Målet med verksamheten är att öka intresset för Åland som en attraktiv plats att leva och bo på. Åland Living ska vara en länk mellan inflyttare och myndigheter, företag och organisationer.