Permittering

Permittering innebär ett tillfälligt avbrott i arbetet och utbetalningen av lönen. I övrigt är anställningsförhållandet oförändrat.

Permitteringen kan basera sig på arbetsgivarens ensidiga beslut eller ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren kan permittera arbetstagaren helt från arbetet eller välja att förkorta den ordinarie arbetstiden. Permitteringen kan gälla för viss tid eller tillsvidare.

Grunder

Arbetsgivaren får permittera en arbetstagare om:

  • arbetsgivaren har ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker att säga upp arbetsavtalet,
  • arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete tillfälligt har minskat, det vill säga om de uppskattningsvis varar högst 90 dagar, och
  • arbetsgivaren inte kan erbjuda annat arbete eller utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

En arbetstagare som är anställd på viss tid som vikarie kan vanligtvis bara permitteras om arbetsgivaren har rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren.