Anställningsfrågor

Anställningsfrågor innebär de lagar och avtalsbestämmelser som behandlar anställningsfrågor samt de åtgärder och arbetspraxis som baseras på dessa bestämmelser. De viktigaste bestämmelserna i anslutning till anställningsfrågor finns i arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen.

De viktigaste avtalen är Arbetsavtalet och Kollektivavtalet. Ett allmänt bindande kollektivavtal har det mest omfattande tillämpningsområdet eftersom det innehåller minimivillkoren för alla anställningsförhållanden inom varje bransch.

Läs mer om anställningsförhållanden

Nedan har vi samlat nyttiga länkar från Finlex, Arbetarskyddsförvaltningen och Ålands landskapsregering som berör anställningsförhållanden:

Rådgivning

Arbetarskyddsmyndigheten ger rådgivning bland annat i frågor som gäller arbetsavtal, kollektivavtal, lönesättning, arbetstid, semester och övriga anställningsvillkor.

Kontakta arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning måndag, onsdag och fredag kl. 9.00–12.00 på 0295 016 620 eller skicka e-post till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, arbetarskydd.sydvastra@rfv.fi