Sysselsättningsstöd för läroavtal

Arbetsgivare som ingår läroavtal med arbetslösa arbetssökande kan beviljas sysselsättningsstöd.

Stödets storlek

Sysselsättningsstödet för läroavtalsutbildning är minst lika stort som grunddagpenningen per person och dag. Som högst kan stödet vara lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 90 %. För personer som har varit arbetslösa mellan 6 och 10 månader kan stödet vara minst lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 50 % per arbetsdag.

En arbetsgivare kan högst beviljas ett stöd som tillsammans med utbildningsersättningen motsvarar den lön som betalas till den anställde före avgifter och skatter samt arbetsgivarens socialskyddsavgift, arbetspensionsförsäkringspremie, olycksfallsförsäkringspremie och arbetslöshetsförsäkringspremie samt obligatorisk grupplivförsäkringspremie.

Om sysselsättningsstöd beviljas för läroavtalsutbildning med landskapet som arbetsgivare kan stödet - som betalas i form av lön direkt till den anställde - under den praktiska undervisningstiden uppgå till ett belopp som tillsammans med utbildningsersättningen högst motsvarar en löneklass om A 17 enligt landskapets tjänstekollektivavtal.

Stödet beviljas till fullt belopp under förutsättning att arbetstiden för den arbetslöse arbetssökande motsvarar ett heltidsarbete för en arbetstagare inom det yrkesområde där den arbetssökande fullgör sin utbildning.

Stödets varaktighet

För arbetet som utförs inom ramen för ett läroavtal kan sysselsättningsstödet beviljas för hela avtalstiden.

När en person har varit sysselsatt med hjälp av sysselsättningsstöd under den angivna maximitiden hos en eller flera arbetsgivare kan man inte ingå ett nytt läroavtal med sysselsättningsstöd förrän man har varit arbetslös arbetssökande vid AMS i minst 5 av de 6 senaste månaderna.