Arbetstagare under 18 år

Unga arbetstagare under 18 år får endast utföra arbete som är oskadliga för arbetstagarens fysiska och psykiska utveckling. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter arbetstagarens ålder och krafter. Det gäller både ansvar och ansträngning. Arbetsgivaren ska alltid handleda och undervisa den unga arbetstagaren särskilt omsorgsfullt.

Allmänna arbetsrättsliga lagar gäller även för unga arbetstagare om det inte finns uttryckliga avvikelser i:

Få mer information om att anställa unga arbetstagare på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats

Arbetstid

Arbetstiden för en person som har fyllt 15 år får vara högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Arbetsskiftet får förläggas mellan klockan 6 och 22. Om det handlar om tvåskiftsarbete relaterat till yrkesutbildning får arbetet utföras fram till klockan 24. Övertidsarbete är tillåtet.

Arbetstiden per dag för unga under 15 år får omfatta högst 7 timmar, övertidsarbete är inte tillåtet. Kvällsarbete får utföras i begränsad omfattning, nattarbete är inte tillåtet för någon av åldersgrupperna.

Arbetstiden för en person som är läropliktig får under pågående skolarbete vara högst sju timmar per dag under skolans lovdagar och högst två timmar under skolans arbetsdagar. Skoldagens och arbetsdagens sammanlagda längd får inte överstiga åtta timmar och veckoarbetstiden är begränsad till 12 timmar.

Arbetstagare under 18 år har rätt till minst 38 timmars oavbruten veckoledighet per vecka. För övertidsarbete krävs arbetstagarens samtycke.