Yrkesinriktad rehabilitering

När en skada, sjukdom eller en funktionsnedsättning inverkar på din arbetsförmåga kan AMS hjälpa dig med den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Ta kontakt med AMS om du funderar över:

  • Vilket arbete passar mig?
  • Kan jag fortsätta mitt arbete eller borde jag överväga att byta yrke?
  • Vilka förutsättningar har jag för att hitta lämpligt arbete eller utbildning och vilka erbjudanden finns?
  • Vilken ekonomisk och annan hjälp kan jag få som stöd för min rehabilitering och vem kan bekosta den?

AMS kan hjälpa till med:

  • vägledning och rådgivning i rehabiliteringsärenden,
  • att remittera till läkarundersökningar när det behövs,
  • möjligheter att prova ett nytt yrke via arbetsprövning,
  • anpassning av arbetsuppgifter och arbetsplats utgående från din funktionsnedsättning och
  • sysselsättningsstöd till arbetsgivare.