Utbilda dig

Det finns flera utbildningsalternativ som du kan ta del av antingen med arbetslöshetsförmån, studiestöd eller annan finansiering. För utbildning med arbetslöshetsförmån är en av förutsättningarna att du är arbetslös arbetssökande inskriven på AMS. Diskutera möjligheterna med din kontaktperson.