Lagar och regler

AMS verksamhet regleras i flera landskapslagar. De viktigaste av dem är

AMS utför vissa uppgifter som hör till rikets behörighet på basen av överenskommelseförordningar, exempelvis i samband med ansökningar om lönegaranti, i anslutning till ansökningar om uppehållstillstånd för arbete för medborgare från så kallat tredje land och vad gäller rätten till pension för tid i studier. 

AMS kan också erbjuda tjänster eller ge service med stöd av budgetbeslut eller genom särskilda beslut eller överenskommelser.