Arbetspraktik för arbetssökande

Arbetspraktik

Arbetspraktik är en möjlighet för dig som är arbetslös arbetssökande vid AMS och som:

  • vill få inblick i arbetslivet för att kunna göra ditt framtida yrkesval
  • saknar obligatorisk praktik för att få avgångsbetyg
  • söker en väg tillbaka till arbetsmarknaden efter en längre frånvaro

Vad är arbetspraktik?

Arbetspraktik är en tidsbegränsad överenskommelse mellan dig, praktikplatsen och AMS. Du blir erbjuden en erfarenhet som är en bra grund för att komma vidare ut på arbetsmarknaden.

Under praktiken får du handledning och har möjlighet att bekanta dig med ett yrke samtidigt som du kan visa en arbetsgivare vad du klarar av och hur du fungerar i arbete.

Praktik är inte ett anställningsförhållande.

Rättigheter och skyldigheter

Eftersom praktiken inte är något anställningsförhållande får du heller ingen lön under perioden. Däremot betalar AMS ut ett beskattningsbart stöd för högst 5 dagar per kalendervecka. Stödet blir inte mindre än vad du normalt får i arbetslöshetsförmån.

Under praktiken står AMS för olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Det är viktigt att komma ihåg att du under praktikperioden fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du aktivt ska söka arbeten och vara beredd att ta emot lämpliga arbetserbjudanden. Du får avbryta praktiken ifall du ska påbörja ett anställningsförhållande.

Arbetsplatsen ger dig handledning och introducerar dig till uppgifter inom avtalat yrkesområde. Arbetsplatsen har inte skyldighet att anställa dig efter praktikperioden.

Arbetarskyddsbestämmelser och övriga bestämmelser som tillämpas på anställd personal inom branschen gäller även dig. AMS har rätt att bekanta sig med förhållandena på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen kan bryta praktikavtalet om du inte följer givna direktiv, handledning och allmänna bestämmelser.

Efter avslutad praktiktid får du ett intyg från arbetsplatsen.

Avtal

Innan praktiken börjar ska ett tidsbestämt avtal skrivas på av de tre parterna: dig, praktikplatsen och AMS. I regel skrivs avtalen för en månad i taget, men kan förlängas under/efter praktiken.