Om AMS

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering.

LL (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,
som innehåller bestämmelser om själva myndigheten AMS.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av AMS. Landskapsregeringen tillsätter en rådgivande delegation för myndigheten. 

Arbetsmarknadspolitiska mål enligt landskapsregeringens inriktning på arbetsmarknadspolitiken år 2024

AMS målsättningar 2024 som hör samman med arbetsmarknadspolitiken är att

  • minst 45 personer ska få yrkesinriktad rehabiliteringsplanering eller yrkesplanering
  • minst 220 personer ska få karriärvägledning
  • minska antalet långtidsarbetslösa
  • öka antalet användare av e-tjänster.

Åland Livings målsättningar 2024 är att öka antalet

  • besökare på webbsidan
  • prenumeranter samt öppningsgraden av nyhetsbrev
  • intresseanmälningar för flytt via webbformulär på webbplatsen.