Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning

Grunddagpenning beviljas sökande som uppfyller arbetsvillkoret.

Arbetsvillkor för löntagare

Grunddagpenning beviljas dig som uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret innebär att du har haft lönearbete i 26 veckor under de senaste 28 månaderna och arbetat minst 18 timmar per vecka. På FPA:s webbplats finns ett beräkningsprogram, där du kan uppskatta om du har arbetat tillräckligt lång tid för att uppfylla arbetsvillkoret.

Här på FPA:s webbplats kan du räkna ut om du uppfyller arbetsvillkoret

Om du är arbetslös och uppfyller ovanstående krav, men inte tillhör en arbetslöshetskassa, kan du ansöka om grunddagpenning från AMS.

Arbetsvillkor för företagare

Är du företagare uppfylls arbetsvillkoret

  • när du varit företagare i 15 månader under de senaste 48 månaderna,
  • själv arbetat i ditt företag och
  • haft en väsentlig omfattning på din verksamhet.

För att företagsverksamheten ska anses ha varit tillräckligt omfattande ska din arbetsinkomst ha varit minst 1068€ per månad (2019), (enligt lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för arbetstagare).

Så här lång tid kan du få grunddagpenning

Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas för 300, 400 eller 500 dagar beroende på din arbetshistoria.

Arbetshistoria

Ålder

Max tid för grunddagpenning

Högst 3 år - 300 dagar
Mer än 3 år - 400 dagar
Minst fem år under de senaste 20 åren minst 58 år 500 dagar

En äldre arbetslös som har uppfyllt arbetsvillkoret kan få dagpenningsperioden förlängd med tilläggsdagar.

Självrisktiden för grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning är 7 vardagar.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning söker du från arbetslöshetskassan. Vid inkomstrelaterad dagpenning förutsätts du ha uppfyllt arbetsvillkoret såsom försäkrad medlem av löntagarkassa. Det innebär att du varit försäkrad medlem under minst 26 veckor (cirka 6 månader) före arbetslösheten.

För dig som tillhör en arbetslöshetskassa finns information om den inkomstrelaterade dagpenningens storlek och mycket annat hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

Länk till webbplatsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.