Lönegaranti

Lönegarantin är ett statligt system för att trygga löntagarnas intressen vid företagskonkurser eller andra situationer då du inte får ut din intjänade lön. Alla fordringar som arbetsgivaren är skyldig att betala kan ersättas av lönegarantin. Enligt lönegarantin kan då hela beloppet betalas ut till dig, dock högst 19 000€. 

Kom ihåg att ansöka om lönegaranti inom 3 månader!

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst (extern länk)

Lönegaranti ansökan kan du också lämna in till AMS. AMS skickar den vidare till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland som handlägger ditt ärende. Du måste lämna in din ansökan inom 3 månader från det att du skulle ha fått din lön utbetald.

Den som söker behöver inte kunna styrka arbetsgivarens betalningsoförmåga. Det är myndigheten som gör dessa undersökningar.