Lönegaranti

Lönegarantin är ett statligt system för att trygga löntagarnas intressen vid företagskonkurser eller andra situationer då du inte får ut din intjänade lön. Alla fordringar som arbetsgivaren är skyldig att betala kan ersättas av lönegarantin. Enligt lönegarantin kan då hela beloppet betalas ut till dig, dock högst 19 000€. 

Kom ihåg att ansöka om lönegaranti inom 3 månader!

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst (extern länk)

Ansökan om lönegaranti kan också lämnas in till AMS. Därifrån skickas den vidare till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, där själva handläggningen sker. Ansökan måste lämnas in inom tre månader från det att lönen skulle ha betalats ut.

Den som söker behöver inte kunna styrka arbetsgivarens betalningsoförmåga. Det är myndigheten som gör dessa undersökningar.