Svenska för inflyttade - SFI

SFI–kurs med arbetslöshetsförmån för arbetslösa är intensivkurser med heldagsundervisning. Kurserna finansieras av Ålands landskapsregering och är kostnadsfria för dig som studerande. Kurserna planeras starta fyra gånger per år, januari, april, augusti och oktober. Kurserna hålls på Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) vid biblioteksplatsen. 

Den som antas till SFI-kurs ska vara

 • inskriven som arbetslös arbetssökande hos AMS,
 • bosatt på Åland och
 • införsäkrad vid FPA.

Nästa kurs startar onsdag 17 augusti 2022. 

Sista ansökningsdag måndag 16 maj 2022 klockan 15:00.

Ansökan gör du genom att fylla i ansökningsblanketten till SFI nedan. Lämna in din ansökan till AMS.

Studierna är dagtid, måndag till fredag 08:15-15:00. Lunchpaus en timme.

Medis ordnar också så kallade allmänna kurser i svenska för inflyttade. De här kurserna är ett bra alternativ om du inte vill eller kan gå en SFI-utbildning.

För mer information om kursansökan, kontakta din kontaktperson på AMS.

För information om kursinnehållet, kontakta:
Medis, Pia Engblom, pia.engblom@mariehamn.ax, telefon (018) 531 637.

Information in English:

Medborgarinstitutet/Medis arranges courses in Swedish on behalf of Ålands landskapsregering. The studies take place during day time, Monday to Friday 08:15-15:00. The lunch break is one hour.

Those admitted to the course must

 • live on Åland,
 • be registered as a job seeker at AMS and
 • insured at Fpa/Kela.

The next course starts Wednesday 17 August 2022. 

Closing date for application Monday 16 May 2022 at 15:00.

You can apply by filling out the application form. Submit your application to AMS.

Here you can print and fill out the application to SFI

Medis also arranges so-called general courses in Swedish for immigrants. These courses can be a good option if you do not want to or can not participate in a SFI-course. 

  For more information about the application, please contact your contact person at AMS.

  For information about the course content, contact:
  Medis, Pia Engblom, pia.engblom@mariehamn.ax, telephone (018) 531 637.

   

  SIA – svenska för inflyttade i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

  Medis skräddarsyr moduler om 28 eller 36 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. De flexibla kurserna på CEFR-nivå A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper på deltagarnas arbets- och fritid.