Svenska för inflyttade - SFI

SFI–kurs med arbetslöshetsförmån för arbetslösa är intensivkurser med heldagsundervisning. Kurserna finansieras av Ålands landskapsregering och är kostnadsfria för dig som studerande. Kurserna planeras starta fyra gånger per år, januari, april, augusti och oktober. Kurserna hålls på Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) vid biblioteksplatsen. 

Den som antas till SFI-kurs ska vara

 • inskriven som arbetslös arbetssökande hos AMS och
 • bosatt på Åland 

Nästa kurs startar onsdag 23 augusti 2023. 

Sista ansökningsdag måndag 15 maj 2023 klockan 15:00.

Ansökan gör du genom att fylla i ansökningsblanketten till SFI nedan. Lämna in din ansökan till AMS.

Studierna är dagtid, måndag till fredag 08:15-15:00. Lunchpaus en timme.

Medis ordnar också så kallade allmänna kurser i svenska för inflyttade. De här kurserna är ett bra alternativ om du inte vill eller kan gå en SFI-utbildning.

För mer information om kursansökan, prata med din kontaktperson på AMS.

För information om kursinnehållet, kontakta:
Medis, Pia Engblom, pia.engblom@mariehamn.ax, telefon (018) 531 637.

Information in English:

SFI courses with unemployment benefits for unemployed jobseekers are intensive courses with full day education. The courses are financed by Ålands landskapsregering and are free of charge for the student.  Planned start dates for SFI are four times a year, January, April, August, and October. The lessons are held at Medis (Citizens’ Institute in Mariehamn).

Those admitted to the course must be:

 • registered as an unemployed jobseeker with AMS and
 • live on Åland 

The next course starts Wednesday, August 23, 2023.

Closing date for application Monday, May 15, 2023 at 3 p.m.

You can apply by filling out the application form. Submit your application to AMS.

The lessons are during the day, Monday to Friday 08: 15-15: 00. Lunch break one hour.

Medis also arranges so-called general courses in Swedish for immigrants. These courses can be a good option if you do not want to or cannot participate in a SFI-course.

For more information about the application, please talk to your contact person at AMS.

For information about the course content, contact:

Medis, Pia Engblom, pia.engblom@mariehamn.ax, telephone (018) 531 637.

SIA – svenska för inflyttade i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

Medis skräddarsyr moduler om 28 eller 36 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. De flexibla kurserna på CEFR-nivå A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper på deltagarnas arbets- och fritid.

Suas – Svenska för personer utan arbetsmarknadsstöd / Suas – Swedish for foreigners not receiving benefits from Ams

Läs mer på medis webbsida

Kurserna är till för personer som är bosatta på Åland och som behöver lära sig svenska samt tillhör någon av dessa grupper:

 • Personer under tillfälligt skydd (flyktingar från Ukraina)
 • Asylsökande registrerade vid en flyktingförläggning
 • Personer som inte är berättigade till stöd från Ams (pensionärer, föräldrar som får hemvårdsstöd)
 • Ungdomar som har grundskolebetyg från eget land, men behöver lära sig svenska för att kunna söka sig till vidareutbildning
 • Företagare som har möjlighet att närvara vid alla kurstillfällen

These courses are intended for people living on Åland, who need to learn Swedish and belong to one of the following groups:

 • Individuals under temporary protection (refugees from Ukraine)
 •  Asylum seekers registered at a refugee accommodation center
 • Individuals that do not have the right to receive benefits from Ams, Åland’s unemployment agency (pensioners, parents receiving childcare benefits)
 • young people who have primary school grades from their own country, but need to learn more Swedish to be able to apply for further education 
 • Entrepreneurs who can attend the course every day