Svenska för inflyttade - SFI

SFI–kurs med arbetslöshetsförmån för arbetslösa är intensivkurser med heldagsundervisning. Kurserna finansieras av Ålands landskapsregering och är kostnadsfria för dig som studerande. Kurserna planeras starta fyra gånger per år, januari, april, augusti och oktober. Kurserna hålls på Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) vid biblioteksplatsen. 

Den som antas till SFI-kurs ska vara

  • inskriven som arbetslös arbetssökande hos AMS,
  • bosatt på Åland och
  • införsäkrad vid FPA.

Nästa kurs startar onsdag 19 april 2023. 

Sista ansökningsdag fredag 10 mars 2023 klockan 15:00.

Ansökan gör du genom att fylla i ansökningsblanketten till SFI nedan. Lämna in din ansökan till AMS.

Studierna är dagtid, måndag till fredag 08:15-15:00. Lunchpaus en timme.

Medis ordnar också så kallade allmänna kurser i svenska för inflyttade. De här kurserna är ett bra alternativ om du inte vill eller kan gå en SFI-utbildning.

För mer information om kursansökan, prata med din kontaktperson på AMS.

För information om kursinnehållet, kontakta:
Medis, Pia Engblom, pia.engblom@mariehamn.ax, telefon (018) 531 637.

Information in English:

SFI courses with unemployment benefits for unemployed jobseekers are intensive courses with full day education. The courses are financed by Ålands landskapsregering and are free of charge for the student.  Planned start dates for SFI are four times a year, January, April, August, and October. The lessons are held at Medis (Citizens’ Institute in Mariehamn).

Those admitted to the course must be:

  • registered as an unemployed jobseeker with AMS,
  • live on Åland and
  • insured at Fpa/Kela

The next course starts Wednesday, April 19, 2023.

Closing date for application Friday, March 10, 2023 at 3 p.m.

You can apply by filling out the application form. Submit your application to AMS.

The lessons are during the day, Monday to Friday 08: 15-15: 00. Lunch break one hour.

Medis also arranges so-called general courses in Swedish for immigrants. These courses can be a good option if you do not want to or cannot participate in a SFI-course.

For more information about the application, please talk to your contact person at AMS.

For information about the course content, contact:

Medis, Pia Engblom, pia.engblom@mariehamn.ax, telephone (018) 531 637.

SIA – svenska för inflyttade i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

Medis skräddarsyr moduler om 28 eller 36 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. De flexibla kurserna på CEFR-nivå A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper på deltagarnas arbets- och fritid.