Arbetspraktik

Har du som arbetsgivare möjlighet att ta emot en praktikant? Praktik kan ordnas för en person som är arbetslös arbetssökande hos AMS och som behöver få en inblick i arbetslivet för framtida yrkesval, behöver praktik för att få avgångsbetyg eller söker en annan väg till arbetsmarknaden efter en längre tids frånvaro.

Vad är arbetspraktik?

Arbetspraktik är en tidsbegränsad överenskommelse mellan praktikplatsen, den arbetssökande och AMS. Det är inte fråga om ett anställningsförhållande.

Praktikanten fortsätter som arbetssökande under praktiken och har rätt att avbryta den om hen får möjlighet till anställning. Du kan inte ersätta en vakans med en praktikant utan praktikanten ska vara utöver den ordinarie arbetsstyrkan. En arbetsplats som nyligen sagt upp eller permitterat arbetstagare kan inte ingå avtal om praktik.

Avtal

Innan praktiken börjar måste ett avtal uppgöras. I avtalet bestäms vilka arbetsuppgifter praktikanten ska sättas in i, för vilken tid avtalet gäller (vanligen 1 månad till att börja med, kan sedan förlängas upp till max 6 månader), vem som är handledare samt daglig arbetstid. Praktiken ska vara minst 6 timmar per dag och max heltid.