Högskolepraktikplatser

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Praktikplatser för 2021

Listan fylls på under året:

Praktik inom Ålands Feministparaply

Föreningen Ålands Feministparaply har samlat in ett stort antal åländska berättelser och vittnesmål från #metoo hösten 2017. Vi har ambitioner om att sammanställa dessa #metoo berättelser till tryckt format, med inspiration i hur det gjordes i Svenskfinland med #dammenbrister. Praktikanten skulle få arbeta med att sammanställa dessa berättelser samt söka medel för att trycka slutresultatet i bokformat.

Utgående från dina personliga intressen finns även möjlighet att engagera dig i föreningsarbete, lära dig mer om föreningslivet och vad styrelseuppdrag innebär, arbeta med kommunikation, marknadsföring och aktivism utgående från personliga preferenser.

Vi förväntar oss att du

 • har ett intresse för samhällsfrågor (framförallt jämställdhetsfrågor och feminism)
 • kan arbeta självständigt inom ramarna för uppdraget med den handledning som ges

Hur ansöker jag?

För att söka uppdraget ska du göra två olika ansökningar:

 1. en med personligt brev och CV med information om dina studier, samt information om när du vill genomföra din praktik till info@feministparaplyet.ax. Berätta också varför du vill göra praktik hos oss,
 2. en genom att fylla i AMS:s ansökningsformulär här på sidan

Tidpunkt för uppdraget: Heltids praktikplats som omfatta upp till 10 veckor. Tidpunkt på året kommer vi överens med dig som blir utvald. Uppdragsgivare: Ålands Feministparaply.

Praktik inom funktionsservice och sysselsättning

Vi är i uppstarten av det nybildade Kommunernas socialtjänst och söker en högskolepraktikant. Vi söker dig som studerar socialt arbete, samhällsvetenskap, socionom (YH) eller liknande. Du kommer att ingå i ett team inom KST verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning som består av boende- och sysselsättningskoordinator, ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare och administratör. Viktiga personliga egenskaper är förmåga att kunna organisera, strukturera, vara flexibel, initiativrik och positivt inställd till olika typer av arbetsuppgifter.

Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Förbereda olika typer av beslut
 • Delta i det sociala arbetet
 • Kartläggning och identifiering inom vårt verksamhetsområde
 • Organisering av handlingar

Vi har fem handläggare som turvis kommer att vara din mentor. Tidpunkt för uppdraget: max 10 veckor enligt övernskommelse. Uppdragsgivare: Kommunernas socialtjänst (KST). För mer info om praktikuppdragen kontakta Veronika Snellman veronika.snellman@kst.ax, 018-532857 eller Andrea Björnhuvud, andrea.bjornhuvud@kst.ax, 018-532856.

Skapa system samt process för hantering av snabba nyheter

Skapa system samt process för hantering av snabba nyheter. Korta nyheter som skall distribueras genom nya system samt nya kanaler. Process för hantering samt arbetsrutiner tas fram av högskolepraktikant för implementering i organisation. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: 2/6-21 till 6/8-21. Uppdragsgivare: Ålands Tidnings-Tryckeri, kontaktperson Daniel Dahlén, daniel.dahlen@alandstidningen.ax, 018-26026.

Praktik vid Ålands Jakt- och Fiskemuseum

Är du intresserad av journalistik, skärgården och levande kulturarv? Historia och nutid? Sjöfågeljakt? Att på olika sätt dokumentera och skriva. Museet erbjuder nu möjligheten att se bredden på museiarbetet! Som högskolepraktikant får du lära dig mer om alla olika delar som ingår i ett museum, bistå i museets löpande verksamhet, men framförallt få möjligheten att göra ett specialprojekt som handlar om att beskriva och dokumentera sjöfågeljakten i allmänhet och vårfågeljakten i synnerhet. Traditionerna, jaktkulturen och kunskapen behöver tillvaratas för att inte gå förlorade.

Vi söker en utåtriktad högskolepraktikant med lämplig studieinriktning, som kan jobba självständigt men under handledning av intendenten. I projektet ingår att ta kontakt med olika föreningar och personer för intervjuer samt dokumentation av jaktformen i ord och bild. Vi kan erbjuda arbetsutrymmen och ser helst att du åtminstone delvis jobbar hos oss. Körkort och tillgång till bil behöver du ha. Vi kan betala kilometerersättning för de resor du behöver göra inom jobbet, resor till och från arbetsplatsen ersätts ej. Museet kan erbjuda 10 max veckor lång praktik med början enligt överenskommelse.

Ålands Jakt- och Fiskemuseum förvaltar en bred samling åländsk jakt- och fiskekultur. Samlingarna är en stor informationskälla och representerar lokalhistoria från 1800- och 1900-talet till nutid i form av föremål, fotografier, kartor, film och annat arkivmaterial. Museet ligger i en naturskön miljö invid havet och Käringsunds fiskeläge i Eckerö.

Uppdragsgivare Ålands Jakt-och Fiskemuseum. För mer information kontakta Åsa Hägg info@jaktfiskemuseum.ax, 040-5886716 

Praktik inom vattenvård

Miljöbyrån söker en vattenintresserad högskolepraktikant för uppdrag att sammanställa informationstexter om vatten, avlopp och/eller kemikalier till hemsidan och sammanställa remiss-svar från åtgärdsprogram samt delta vid ytvattenkarteringar i fält vecka 29, 32 och 35 (om möjligt). Det finns även möjligheter att diskutera och genomföra egna projektförslag kopplat till vattenvård. Tidpunkt för uppdraget: Arbetet omfattar maximalt 10 veckor under sommaren. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering, Miljöbyrån. Kontaktperson: Susanne Vävare, susanne.vavare@regeringen.ax, +3581825000.

Utredning om textilåtervinningsverksamhet

Emmaus Åland och Mise utreder möjligheterna till en ny textilåtervinningsverksamhet som ska ge förutsättningar att följa det EU-direktiv som från och med år 2025 förbjuder medlemsländerna att bränna upp konsumenters textilavfall.  Vi söker nu en högskolepraktikant som ska kartlägga textilflödena på Åland. I arbetet ingår att ta reda på vilka verksamheter förutom hushållen som producerar textilavfall samt vad som i dag händer med avfallet. Tillsammans med uppdragsgivarna uppgörs en plan för hur större mängd textilier kan tas tillvara för återanvändning och återvinning. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor under våren, sommaren eller hösten 2021. Uppdragsgivare: Emmaus Åland, kontaktperson Robert Jansson, robert@emmaus.ax, +358407529191.

Praktik inom marknadsföring och kommunikation

 • Producera och publicera innehåll löpande för våra glasskiosker som vi för närvarande marknadsför genom Facebook och Instagram (4k följare)
 • Utveckla en marknadsföringsstrategi för befintliga B2B-kunder, exv. utveckla hemsidan som används mot företagskunder www.crestum.ax
 • Utforma en visuell profil för bostadsprojektet ”Flygfältshusen” (5000 m2 bostäder som byggs i Sviby) inklusive val av mediakanaler, utformning av marknadsföring, utformning av hemsida

Tidpunkt för uppdraget: 17.5.2021-23.7.2021. För mer information om uppdraget, kontakta Lucas Mattsson, +358 4573429230, lucas@crestum.ax. Uppdragsgivare: Crestum Ab.

Högskolepraktik på Ålands Natur & Miljö

Ålands Natur & Miljö söker en högskolepraktikant som vill engagera människor genom att skapa kampanjer på sociala medier och planera och genomföra evenemang under sommaren eller hösten 2021.

I år fokuserar vi på Östersjön, hållbar konsumtion och biologisk mångfald. Arbetet kan exempelvis bestå av att föra kampanjer kring återbruk, självhushållning, sopsortering eller något annat inom fokusområdena. Evenemang kan vara föreningens egna eller sådana där föreningen deltar som aktör, t.ex. ReGenerationveckan eller Skördefesten på Åland. Arbetet kan också innefatta andra praktiska och administrativa uppgifter inom miljöarbetet. Vi ser gärna att du är flexibel och vill testa olika saker, och är van att jobba digitalt och med sociala medier. Läs gärna Ålands Natur & Miljös verksamhetsplan för 2021.

Tidpunkt för uppdraget: Praktiktiden är max 10 veckor sommaren eller hösten 2021. Praktiken kan delas upp i flera perioder beroende på önskemål och den handledande personalens semestrar. Sista ansökningsdagen är 31.3.2021. Kontaktperson: för information om uppdraget, kontakta Josefine Egenfelt, josefine@natur.ax, +3584573453135. Uppdragsgivare: Ålands Natur & Miljö.

Badvattenprovtagning

Praktikuppdraget utgörs främst av tillsyn, provtagning och algövervakning av allmänna badstränder och hushållsvattentäkter. Vi söker dig som är drivande, ansvarstagande, välorganiserad och social och som kan arbeta i ett högt tempo och skapa goda kundkontakter. Arbetet kräver integritet, samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Vi vill att du har en pågående universitets- eller högskoleutbildning med lämplig inriktning. Datavana förutsätts liksom B-körkort. Myndighetens förvaltningsspråk är svenska. 

Praktiken utförs på heltid under 10 veckor mellan juni och augusti, enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag (förlängd): 30.4.2021 klockan 15.00. Observera att du ska göra två olika ansökningar: 1. en med ansökan och meritförteckning till ÅMHM kansliet@amhm.ax, 2. en genom att fylla i AMS:s ansökningsformulär här på sidan. Mer information om uppdraget fås av miljöskyddsinspektörerna Magnus Eriksson eller myndighetschef Susanne Perander, +358-18-528 628, e-post förnamn.efternamn@amhm.ax. Uppdragsgivare: Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Praktik hos Skördefestens Vänner - skapa filmklipp

Skördefestens Vänner rf söker en högskolepraktikant som vill hjälpa oss att skapa filmklipp med evenemangens känsla och kärnvärden som grund. Arbetet är flexibelt och du kan delvis anpassa dina egna arbetstider. Du behöver kunna filma/fota på plats under Åland Grönskar 29-30 maj samt Skördefesten 17-19 sep. Praktiken gäller max 10 veckor och kan förslagsvis delas in i två perioder, 5 veckor under våren samt 5 veckor under hösten eller hur det passar bäst för dig.

Vi söker dig som studerar media, kommunikation eller liknande som kan jobba självständigt under handledning. Du behöver bl.a. boka in möten med deltagare i både Skördefesten och Åland Grönskar samt filma/fota under pågående evenemang. Därefter behöver du kunna klippa ihop materialet och skapa några kortare filmsekvenser som vi kan publicera och använda i olika sammanhang. Vi kan erbjuda arbetsutrymme men du kan även jobba på distans. Du behöver ha körkort och tillgång till bil, vi betalar kilometerersättning. Materialet som skapas under praktikperioden tillfaller Skördefestens Vänner rf. Låter det som ett uppdrag för dig? Ta gärna kontakt med Verksamhetsledare Anita Lundin för mer information, 0457-3435588, anita@skordefest.ax. Uppdragsgivare: Skördefestens Vänner r.f.

Samordning samt framtagande av process och ägarstruktur

Samordning samt framtagande av process och ägarstruktur för koncernens insatser under Åland 100. Grundläggande arbete för att möjliggöra genomförande av kommande insatser. Dokumentation av befintliga uppslag samt framtagande av handlingsplaner. Tidpunkt för uppdraget: 2.6-6.8.2021. Uppdragsgivare: Ålands Tidnings-Tryckeri Ab. Kontaktperson: Daniel Dahlén, 018-26026, daniel.dahlen@alandstidningen.ax

Kommunikation, miljöarbete eller socialt arbete

Vi söker en högskolepraktikant som vill pröva på att arbeta i en dynamisk civilsamhällesorganisation med ambitiösa hållbarhetsmål. Emmaus Åland driver tre second hand-butiker på Åland samt ett stadsodlingsprojekt i centrala Mariehamn. Till oss kommer personer på arbetsträning för att hitta ut på arbetsmarknaden, och frivilligarbetare för att hitta en meningsfull gemenskap. Vi bedriver också biståndsarbete med samarbetspartners i Peru, Togo, Bosnien, Estland, Rumänien och Litauen. Vi ordnar också olika evenemang som till exempel Hiroshimadagen, Norrböledagen och Emmausfestivalen. Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Arbeta med kommunikation och marknadsföring: sociala medier, hemsida, trycksaker, annonser och reklam
 • Evenemangsplanering
 • Arkivuppgifter
 • Socialt arbete, handledning i arbete
 • Miljöarbete med fokus på återvinning och kretsloppsodling
 • Logistik
 • Kundservice, marknadsföring och säljstrategier

Vi tar emot praktikanter för max 10 veckor åt gången. För mer information, kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, tel +3584573455607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

Praktik inom kommunikation och utveckling av webshop

Vi söker en högskolepraktikant som vill utveckla vår webshop på mjukolen.ax och göra upp en kommmunkatiosplan kring den interna samt den externa kommunikationen. Praktiken förutsätter att du talar, skriver och kommunicerar mycket väl på svenska. Det är ytterligare en fördel att du behärskar engelska alternativt finska, men inte ett krav. Kontakta oss gärna för mer informationen och ett upplägg som passar oss båda! Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Från och med våren 2021. Tidpunkten kan anpassas. Uppdragsgivare: Investor Lemland AB. Kontaktperson Emma Danielsson, ekonomi@investor.ax, +358 18 25025.

Gillar du att fotografera? Kan du göra små korta filmer? Trivs du utomhus?

Då är du rätt person för det här högskoleuppdraget. Ålands naturskola söker en självständig högskolepraktikant som kan följa med oss naturskollärare på naturskoldagar ute i naturen och fotografera vad som händer. Vi önskar också producera några korta instruktionsfilmer. Vi har GoPro kameror och iPad tillgängliga men du behöver ha din egen kamera med dig, samt ha körkort och bil. Materialet som görs under praktikperioden tillfaller Ålands naturskola och takorganisationen Natur och Miljö. Låter det lockande? Hör av dig för mer information. Vi finns på Ålands landsbygdscentrum i Jomala. Ålands naturskola är en av fyra naturskolor som drivs av Natur och Miljö. Natur och Miljö kämpar för ren luft, klart vatten och rik natur genom att sprida information, inspirera till hållbara val, delta i debatten och knyta samman människor med intresse för naturen. Natur och Miljö är en ideell miljöorganisation. Tidpunkt för uppdraget: max 8 veckor. Uppdragsgivare: Ålands naturskola, kontaktperson Åsa Andersson 0452700318.

Ett eget uppdrag

Hittar du inget uppdrag här ovan som passar dig och ditt utbildningsområde? Då kan du ta kontakt med valfri åländsk arbetsgivare med en förfrågan om praktik. Vi hjälper gärna till med tips om arbetsgivare. Fyll sen i ansökan och ange arbetsgivare samt namn på den du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.

Ansök så här

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret:

Ansökan om högskolepraktikplats 

Ange det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri arbetsgivare fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.