Högskolepraktikplatser

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Praktikplatser för 2021

Listan fylls på under året:

Kommunikation, information och marknadsföring

Högskolan på Åland tar emot två (2) högskolepraktikanter under den period vi angivit här under. Arbetsuppgifterna, som är knutna till vår enhet för kommunikation och marknadsföring, består av att inför rekryteringen av nya studerande våren 2022:

 • kontakta och samordna digitala besök för svenskspråkiga gymnasier i Finland och främst området Södermanland/Uppland/Gävleborg
 • delta i arbetet med att förbereda presentationsmaterial och utskick
 • delta i arbetet med att informera personal, studerande  och samarbetspartners

Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: 10 sammanhängande veckor perioden oktober-december 2021. Uppdragsgivare: Högskolan på Åland, kontaktperson Bo Nygård, bo.nygard@ha.ax, +35818537710. Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret här på sidan.

Praktikant inom politisk kommunikation

Hållbart Initiativ (HI) är Ålands yngsta och grönaste parti. HI startades utgående från insikten att att omställningen till ett hållbart samhälle måste ske i en mycket snabbare takt än hittills.

Vi söker en högskolepraktikant som delar våra värderingar och vill jobba med alla aspekter av partiets kommunikation. Är du intresserad av politisk kommunikation, journalistik, design och fotografering är detta jobbet för dig!

Till arbetsuppgifterna hör:

 • Uppdatera HIs sociala media kanaler
 • Skriva och publicera blogginlägg på våra sajt
 • Bistå vid ordnandet av evenemang digitalt eller IRL
 • Utöka HIs bildbank
 • Uppdatera den grafiska profilen

Arbetsuppgifterna anpassas efter praktikantens kompetens och intresse. Praktiken är max 10 veckor lång och äger rum under sommaren enligt överenskommelse. För mer information om praktiken kontakta partisekreterare Jonas Holmström, +358 040 5597224 eller jonas.holmstrom@lagtinget.ax. Uppdragsgivare: Hållbart Inititativ.

Utveckling av MSÅs sociala medier

Är du intresserad av samhällsbyggande verksamhet och politik? Har du ett stort intresse för och kunskap om sociala medier? Vill du få en chans att visa framfötterna och utveckla MSÅs sociala medier? Då ger detta uppdrag en ypperlig möjlighet för dig!

Ramarna för ditt arbete utgår ifrån MSÅs Mål- och visionsdokument över sociala medier under ledning av partisekreteraren.

Tidpunkt för uppdraget: max 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Moderat Samling för Åland, kontaktperson partisekreterare Jana Lemberg, jana.lemberg@lagtinget.ax, tel +358 18 25357.
 

Katalogisering och registrering

Katalogisering och registrering av museets samlingar, främst fotografier och föremål. Skanning av fotografier. Delta i antikvariens arbete med samlingen, bl.a. föremålsvård och förebyggande arbete mot skadeangrepp. I arbetet får praktikanten lära sig grunderna i museikatalogisering i databas, en viktig kunskap inför framtiden och ges en inblick i hur samlingsarbete på ett museum fungerar i praktiken. Vi söker studerande inom etnologi, folkloristik, kulturanalys, historia eller motsvarande ämnen. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: 1.6-6.8.2021, eller senare under året. Uppdragsgivare: Ålands sjöfartsmuseum, kontaktperson Anna Grönholm, +358 18 19930, anna@sjofartsmuseum.ax.

Praktik för biologistuderande

Uppgöra planer för skötsel och bevarande av hotade arter, planer för kartering och borttagande av invasiva arter samt fältarbete med växtkartering. Arbetet består bland annat av informationsinsamlande, skrivande och en del fältarbete. Goda färdigheter i artkunskap och GIS är meriterande.

Tidpunkt för uppdraget: max 10 veckor under 2021. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering, Miljöbyrån. Kontaktperson: David Abrahamsson, david.abrahamsson@regeringen.ax, +358 18 25000.

Praktik inom Ålands Feministparaply

Föreningen Ålands Feministparaply har samlat in ett stort antal åländska berättelser och vittnesmål från #metoo hösten 2017. Vi har ambitioner om att sammanställa dessa #metoo berättelser till tryckt format, med inspiration i hur det gjordes i Svenskfinland med #dammenbrister. Praktikanten skulle få arbeta med att sammanställa dessa berättelser samt söka medel för att trycka slutresultatet i bokformat.

Utgående från dina personliga intressen finns även möjlighet att engagera dig i föreningsarbete, lära dig mer om föreningslivet och vad styrelseuppdrag innebär, arbeta med kommunikation, marknadsföring och aktivism utgående från personliga preferenser.

Vi förväntar oss att du

 • har ett intresse för samhällsfrågor (framförallt jämställdhetsfrågor och feminism)
 • kan arbeta självständigt inom ramarna för uppdraget med den handledning som ges

Hur ansöker jag?

För att söka uppdraget ska du göra två olika ansökningar:

 1. en med personligt brev och CV med information om dina studier, samt information om när du vill genomföra din praktik till info@feministparaplyet.ax. Berätta också varför du vill göra praktik hos oss,
 2. en genom att fylla i AMS:s ansökningsformulär här på sidan

Tidpunkt för uppdraget: Heltids praktikplats som omfattar upp till 10 veckor med start tidigast från och med augusti, enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands Feministparaply.

Praktik inom funktionsservice och sysselsättning

Vi är i uppstarten av det nybildade Kommunernas socialtjänst och söker en högskolepraktikant. Vi söker dig som studerar socialt arbete, samhällsvetenskap, socionom (YH) eller liknande. Du kommer att ingå i ett team inom KST verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning som består av boende- och sysselsättningskoordinator, ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare och administratör. Viktiga personliga egenskaper är förmåga att kunna organisera, strukturera, vara flexibel, initiativrik och positivt inställd till olika typer av arbetsuppgifter.

Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Förbereda olika typer av beslut
 • Delta i det sociala arbetet
 • Kartläggning och identifiering inom vårt verksamhetsområde
 • Organisering av handlingar

Vi har fem handläggare som turvis kommer att vara din mentor. Tidpunkt för uppdraget: max 10 veckor enligt övernskommelse. Uppdragsgivare: Kommunernas socialtjänst (KST). För mer info om praktikuppdragen kontakta Veronika Snellman veronika.snellman@kst.ax, 018-532857 eller Andrea Björnhuvud, andrea.bjornhuvud@kst.ax, 018-532856.

Skapa system samt process för hantering av snabba nyheter

Skapa system samt process för hantering av snabba nyheter. Korta nyheter som skall distribueras genom nya system samt nya kanaler. Process för hantering samt arbetsrutiner tas fram av högskolepraktikant för implementering i organisation. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: 2/6-21 till 6/8-21. Uppdragsgivare: Ålands Tidnings-Tryckeri, kontaktperson Daniel Dahlén, daniel.dahlen@alandstidningen.ax, 018-26026.

Praktik inom marknadsföring och kommunikation

 • Producera och publicera innehåll löpande för våra glasskiosker som vi för närvarande marknadsför genom Facebook och Instagram (4k följare)
 • Utveckla en marknadsföringsstrategi för befintliga B2B-kunder, exv. utveckla hemsidan som används mot företagskunder www.crestum.ax
 • Utforma en visuell profil för bostadsprojektet ”Flygfältshusen” (5000 m2 bostäder som byggs i Sviby) inklusive val av mediakanaler, utformning av marknadsföring, utformning av hemsida

Tidpunkt för uppdraget: 17.5.2021-23.7.2021. För mer information om uppdraget, kontakta Lucas Mattsson, +358 4573429230, lucas@crestum.ax. Uppdragsgivare: Crestum Ab.

Högskolepraktik på Ålands Natur & Miljö

Ålands Natur & Miljö söker en högskolepraktikant som vill engagera människor genom att skapa kampanjer på sociala medier och planera och genomföra evenemang under sommaren eller hösten 2021.

I år fokuserar vi på Östersjön, hållbar konsumtion och biologisk mångfald. Arbetet kan exempelvis bestå av att föra kampanjer kring återbruk, självhushållning, sopsortering eller något annat inom fokusområdena. Evenemang kan vara föreningens egna eller sådana där föreningen deltar som aktör, t.ex. ReGenerationveckan eller Skördefesten på Åland. Arbetet kan också innefatta andra praktiska och administrativa uppgifter inom miljöarbetet. Vi ser gärna att du är flexibel och vill testa olika saker, och är van att jobba digitalt och med sociala medier. Läs gärna Ålands Natur & Miljös verksamhetsplan för 2021.

Tidpunkt för uppdraget: Praktiktiden är max 10 veckor sommaren eller hösten 2021. Praktiken kan delas upp i flera perioder beroende på önskemål och den handledande personalens semestrar. Sista ansökningsdagen är 31.3.2021. Kontaktperson: för information om uppdraget, kontakta Josefine Egenfelt, josefine@natur.ax, +3584573453135. Uppdragsgivare: Ålands Natur & Miljö.

Praktik hos Skördefestens Vänner - skapa filmklipp

Skördefestens Vänner rf söker en högskolepraktikant som vill hjälpa oss att skapa filmklipp med evenemangens känsla och kärnvärden som grund. Arbetet är flexibelt och du kan delvis anpassa dina egna arbetstider. Du behöver kunna filma/fota på plats under Åland Grönskar 29-30 maj samt Skördefesten 17-19 sep. Praktiken gäller max 10 veckor och kan förslagsvis delas in i två perioder, 5 veckor under våren samt 5 veckor under hösten eller hur det passar bäst för dig.

Vi söker dig som studerar media, kommunikation eller liknande som kan jobba självständigt under handledning. Du behöver bl.a. boka in möten med deltagare i både Skördefesten och Åland Grönskar samt filma/fota under pågående evenemang. Därefter behöver du kunna klippa ihop materialet och skapa några kortare filmsekvenser som vi kan publicera och använda i olika sammanhang. Vi kan erbjuda arbetsutrymme men du kan även jobba på distans. Du behöver ha körkort och tillgång till bil, vi betalar kilometerersättning. Materialet som skapas under praktikperioden tillfaller Skördefestens Vänner rf. Låter det som ett uppdrag för dig? Ta gärna kontakt med Verksamhetsledare Anita Lundin för mer information, 0457-3435588, anita@skordefest.ax. Uppdragsgivare: Skördefestens Vänner r.f.

Samordning samt framtagande av process och ägarstruktur

Samordning samt framtagande av process och ägarstruktur för koncernens insatser under Åland 100. Grundläggande arbete för att möjliggöra genomförande av kommande insatser. Dokumentation av befintliga uppslag samt framtagande av handlingsplaner. Tidpunkt för uppdraget: 2.6-6.8.2021. Uppdragsgivare: Ålands Tidnings-Tryckeri Ab. Kontaktperson: Daniel Dahlén, 018-26026, daniel.dahlen@alandstidningen.ax

Kommunikation, miljöarbete eller socialt arbete

Vi söker en högskolepraktikant som vill pröva på att arbeta i en dynamisk civilsamhällesorganisation med ambitiösa hållbarhetsmål. Emmaus Åland driver tre second hand-butiker på Åland samt ett stadsodlingsprojekt i centrala Mariehamn. Till oss kommer personer på arbetsträning för att hitta ut på arbetsmarknaden, och frivilligarbetare för att hitta en meningsfull gemenskap. Vi bedriver också biståndsarbete med samarbetspartners i Peru, Togo, Bosnien, Estland, Rumänien och Litauen. Vi ordnar också olika evenemang som till exempel Hiroshimadagen, Norrböledagen och Emmausfestivalen. Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Arbeta med kommunikation och marknadsföring: sociala medier, hemsida, trycksaker, annonser och reklam
 • Evenemangsplanering
 • Arkivuppgifter
 • Socialt arbete, handledning i arbete
 • Miljöarbete med fokus på återvinning och kretsloppsodling
 • Logistik
 • Kundservice, marknadsföring och säljstrategier

Vi tar emot praktikanter för max 10 veckor åt gången. För mer information, kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, tel +3584573455607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

Praktik inom kommunikation och utveckling av webshop

Vi söker en högskolepraktikant som vill utveckla vår webshop på mjukolen.ax och göra upp en kommmunkatiosplan kring den interna samt den externa kommunikationen. Praktiken förutsätter att du talar, skriver och kommunicerar mycket väl på svenska. Det är ytterligare en fördel att du behärskar engelska alternativt finska, men inte ett krav. Kontakta oss gärna för mer informationen och ett upplägg som passar oss båda! Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Från och med våren 2021. Tidpunkten kan anpassas. Uppdragsgivare: Investor Lemland AB. Kontaktperson Emma Danielsson, ekonomi@investor.ax, +358 18 25025.

Gillar du att fotografera? Kan du göra små korta filmer? Trivs du utomhus?

Då är du rätt person för det här högskoleuppdraget. Ålands naturskola söker en självständig högskolepraktikant som kan följa med oss naturskollärare på naturskoldagar ute i naturen och fotografera vad som händer. Vi önskar också producera några korta instruktionsfilmer. Vi har GoPro kameror och iPad tillgängliga men du behöver ha din egen kamera med dig, samt ha körkort och bil. Materialet som görs under praktikperioden tillfaller Ålands naturskola och takorganisationen Natur och Miljö. Låter det lockande? Hör av dig för mer information. Vi finns på Ålands landsbygdscentrum i Jomala. Ålands naturskola är en av fyra naturskolor som drivs av Natur och Miljö. Natur och Miljö kämpar för ren luft, klart vatten och rik natur genom att sprida information, inspirera till hållbara val, delta i debatten och knyta samman människor med intresse för naturen. Natur och Miljö är en ideell miljöorganisation. Tidpunkt för uppdraget: max 8 veckor. Uppdragsgivare: Ålands naturskola, kontaktperson Åsa Andersson 0452700318.

Ett eget uppdrag

Hittar du inget uppdrag här ovan som passar dig och ditt utbildningsområde? Då kan du ta kontakt med valfri åländsk arbetsgivare med en förfrågan om praktik. Vi hjälper gärna till med tips om arbetsgivare. Fyll sen i ansökan och ange arbetsgivare samt namn på den du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.

Ansök så här

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret:

Ansökan om högskolepraktikplats 

Ange det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri arbetsgivare fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.