Högskolepraktikplatser

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Praktikplatser för 2020

Listan fylls på under året:

Är du intresserad av jämställdhetsarbete och likvärdig behandling på arbetsplatsen?

Personal- och kommunikationsenheten vid Ålands landskapsregering kommer under året att utvärdera och uppdatera jämställdhets- och likabehandlingsplanen för landskapsregeringens allmänna förvaltning. Under praktikperioden får du möjlighet att utreda och kartlägga nuvarande förhållanden på arbetsplatsen samt tillsammans med oss planera hur vi målinriktat kan utveckla vårt jämställdhetsarbete. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering, Personal- och kommunikationsenheten, kontaktperson Sarah Holmberg, sarah.holmberg@regeringen.ax.

Högskolepraktik för Mariehamns stad

I stadens verksamhetsplan för år 2020 finns följande uppdrag:

 • ta fram en plan för behov av idrottsanläggningar och områden och
 • ta fram en plan för behovet av kulturanläggningar för att öka antalet platser för sociala möten.

Mariehamn ska skapa förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande. Både idrotts- och kulturturism är viktiga. I staden finns redan såväl idrottsanläggningar som kulturanläggningar. Med jämna mellanrum kommer nya önskemål från medborgarna och omvärldstrender spelar också in. Forskning visar att vuxna, barn och unga behöver röra på sig mera. Äldre blir allt fler och en större del av motionärerna. Föreningslivet förändras.

Utöver det som redan finns, vad ska Mariehamn satsa på för framtiden för att tillgodose medborgarnas behov av idrotts- och kulturanläggningar?

Behövs det helt nya koncept för att främja idrotts- och kulturutövandet?

Nu behöver vi din kunskap för att utreda de två uppdragen. Vi söker dig som gillar att skriva och utreda. Du ska även ha social kompetens, uppdragen kräver kontakt med flera sakkunniga bl.a. inom stadens egen organisation. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Flexibelt, vi kan långt anpassa oss efter den studerandes egna önskemål. Framtagandet av planerna ska dock senast vara klart den 30.11.2020.

Gillar du att fotografera? Kan du göra små korta filmer? Trivs du utomhus?

Då är du rätt person för det här högskoleuppdraget. Ålands naturskola söker en självständig högskolepraktikant som kan följa med oss naturskollärare på naturskoldagar ute i naturen och fotografera vad som händer. Vi önskar också producera några korta instruktionsfilmer. Vi har GoPro kameror och iPad tillgängliga men du behöver ha din egen kamera med dig, samt ha körkort och bil. Materialet som görs under praktikperioden tillfaller Ålands naturskola och takorganisationen Natur och Miljö. Låter det lockande? Hör av dig för mer information. Vi finns på Ålands landsbygdscentrum i Jomala. Ålands naturskola är en av fyra naturskolor som drivs av Natur och Miljö. Natur och Miljö kämpar för ren luft, klart vatten och rik natur genom att sprida information, inspirera till hållbara val, delta i debatten och knyta samman människor med intresse för naturen. Natur och Miljö är en ideell miljöorganisation. Tidpunkt för uppdraget: max 8 veckor april-maj 2020. Uppdragsgivare: Ålands naturskola, kontaktperson Åsa Hägg 0452700317 eller Åsa Andersson 0452700318.

Högskolepraktikant för Ålands Jakt- och Fiskemuseum

Ålands Jakt- och Fiskemuseum förvaltar en bred samling av objekt om åländsk jakt- och fiskekultur. Museet ligger i en naturskön miljö i Käringsund i Eckerö, omgiven av många båthus. Den naturnära miljön fortsätter i museets utställningar som visar inblick till åländsk fauna. Muséet erbjuder nu möjligheten att se bredden på museiarbeten! Praktikanten får lära sig alla olika delar som ingår i ett museum samt möjligheten att göra specialprojekt enligt eget intresseområde. Marknadsföringsinlägg via sociala medier och museets hemsida kan förekomma. Vi söker en serviceinriktad och språkkunnig högskolepraktikant med lämplig utbildning, som får tillsammans med intendenten planera och genomföra aktiviteter och temadagar, medverka i specialguidningar samt utställnings- och samlingsarbete. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum, kontaktperson Hanna Kivikero, info@jaktfiskemuseum.ax.

Utbildar du dig inom kommunikation eller sociala medier och har ett miljöintresse?

Då har vi det perfekta praktikuppdraget för dig! Informationsutbytet i samhället sker i större utsträckning online och som en naturskyddsförening är det viktigt för oss att på ett effektivt och engagerande sätt dela vår verksamhet med omvärlden. Ålands Natur & Miljö är Ålands största folkrörelse och våra medlemmar är kärnan i verksamheten; därför ska vi finnas till för dem på de plattformar de föredrar. Vi söker dig som är social, kreativ, kommunikativ och flexibel. Vår arbetsplats är ständigt omväxlande och vi assisterar ofta i varandras arbetsuppgifter, så du kommer vara involverad i vår dagliga verksamhet och få föreningserfarenhet. I detta uppdrag ingår:

 • Kontinuerligt upprätthållande av våra sociala medier under arbetsperioden
 • Kartläggande och analys av våra medlemmars användande av sociala medier
 • Uppgörandet av en strategi för sociala medier. Denna bör innehålla:
  • Syfte
  • Målsättning
  • Kanalval
  • Innehållsstrategi (kommunikationsplan)
  • Budget
  • Ansvarsfördelning
 • Att i slutet av arbetsperioden presentera resultat av kartläggning och analys samt färdigställd strategi och hur vi ska implementera denna i vår verksamhet.

Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor under juni-augusti, eller enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands Natur & Miljö, kontaktperson: Erin Gäddnäs, +358 4080 91600, info@natur.ax.

Webbutveckling 

Winter erbjuder högskolepraktik inom webbutveckling. Få en unik chans att arbeta med handledning av erfarna utvecklare samtidigt som du själv får lära dig mer inom ditt område genom att hjälpa oss i skarpa kundprojekt. Vi tar emot dig som pluggar webbutveckling. Tidpunkt: under våren/sommaren 2020. Uppdragsgivare: Winter Agency, kontaktperson: joel@winter.ax +358 457 342 9376.

Uppgöra skötsel- och bevarandeplaner för särskilt skyddsvärda arter

Miljöbyrån söker en praktikant som kan hjälpa till med att uppgöra skötsel- och bevarandeplaner samt datablad med artfakta för särskilt skyddsvärda arter på Åland, t.ex. vit skogslilja och guckusko. Arbetet kommer bestå av informationssamlande, skrivande och en del fältarbete. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering, Miljöbyrån.

Projektassistent för Nordjobb 2020

Planering och genomförande av fritidsprogrammet för Nordjobb 2020 under handledning av Nordjobbs projektledare. Sköta budget och resultat för fritidsprogrammet. Övriga till projektet berörda uppgifter. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: 1.6 (eller tidigare) - 31.8.2020 (Motsvarande 10 veckor heltid). Uppdragsgivare: Föreningen Norden på Åland r.f.

Aktiv roll i insamling och bearbetning av data i projektet "Hållbarhet ur äldres perspektiv".

På Åland pågår ett aktivt hållbarhetsarbete inom nätverket Bärkraft. Som komplement till detta arbete är det av intresse att studera hållbarhet ur äldres perspektiv på Åland. Data kommer att samlas in genom fokusgruppintervjuer. Som praktikant förväntas du tillsammans med projektansvarig planera, samordna och genomföra intervjuer. Vidare förväntas du ansvara för utskrift av intervjuer. Utifrån tidigare erfarenhet/kompetens respektive omfattning av praktiktiden kan du även få möjlighet att analysera och sammanställa delar av det insamlade materialet. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Våren/sommaren 2020. Tidpunkten kan delvis anpassas. Uppdragsgivare: Högskolan på Åland, kontaktperson Erika Boman, erika.boman@ha.ax, +358 18 537783.

Kommunikation, biståndsfrågor eller socialt arbete hos Emmaus Åland

Vi söker en högskolepraktikant som vill pröva på att arbeta i en dynamisk civilsamhällesorganisation med ambitiösa hållbarhetsmål. Emmaus Åland driver tre second hand-butiker och ett returcafé. Till oss kommer personer på arbetsträning för att hitta ut på arbetsmarknaden, och frivilligarbetare för att hitta en meningsfull gemenskap. Vi bedriver också biståndsarbete med samarbetspartners i Peru, Togo, Bosnien, Estland, Rumänien och Litauen. Vi ordnar också olika evenemang som till exempel Hiroshimadagen, Norrböledagen och Emmausfestivalen. Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Arbeta med kommunikation och marknadsföring: sociala medier, hemsida, trycksaker, annonser och reklam
 • Evenemangsplanering
 • Arkivuppgifter
 • Socialt arbete, handledning i arbete
 • Bistånd och internationellt samarbete

Vi tar emot praktikanter för max 10 veckor åt gången, mellan januari och augusti 2020. För mer information, kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, tel +3584573455607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

Kundundersökning och prissättning

Undersöka kundnöjdhet, lönsamhet och se över prissättning samt assistera med övriga kontorsuppgifter, bokningar och evenemangsplanering. Vi erbjuder praktikplats till en studerande att ta fram underlag, genomföra och sammanställa resultat av kundundersökning. Du får även se över prissättning och lönsamhet för utvalda produkter samt möjlighet att hjälpa till med evenemangsplanering och andra uppgifter i huset. Du får en möjlighet att se hur vi arbetar och tänker backoffice på restaurangen med planering, kundnöjdhet och övrigt uppgifter. Tidpunkt för uppdraget: enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Smakbyn

Olika utredningar kopplade till nytt åtgärdsprogram enligt vattendirektivet

Tidpunkt för uppdraget: under 2020 enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, inriktning vattenvård.

Museipedagogik - ta fram en museilåda. 

Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö söker en praktikant som kan hjälpa oss med framtagandet av en museilåda. En museilåda är en informationsbox fylld med pedagogiskt material, information, handledning och förslag på roliga övningar. Den kan lånas ut till barnverksamhet, men även till äldreboende. Är du intresserad av pedagogik och lärande? Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget! Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum

Ansök så här

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret:

Ansökan om högskolepraktikplats 

Ange det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri arbetsgivare fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.