Högskolepraktikplatser

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Praktikplatser för 2020

Listan fylls på under året:

Projektarbete inom Private Equity

Uppdraget erbjuder en spännande möjlighet till praktik på ett växande private equity-företag med mycket motiverade och kunniga kollegor. Vi förväntar oss att du studerar i ett relevant universitetsprogram (t.ex. juridik, redovisning, finans, nationalekonomi, teknik) med mycket god studieframgång. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor under juni-augusti 2020. Uppdragsgivare: Evolver Equity Ab

Projektassistent för Nordjobb 2020

Planering och genomförande av fritidsprogrammet för Nordjobb 2020 under handledning av Nordjobbs projektledare. Sköta budget och resultat för fritidsprogrammet. Övriga till projektet berörda uppgifter. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: 1.6 (eller tidigare) - 31.8.2020 (Motsvarande 10 veckor heltid). Uppdragsgivare: Föreningen Norden på Åland r.f.

Statistikproduktion och -analys

Vill du lära dig mer om behandling av stora mängder data och statistikproduktion? ÅSUB erbjuder en praktikplats där du får prova på olika former av statistikproduktion, databashantering och uppdateringar samt statistisk analys, tidsserieanalys och ekonometrisk estimering. Du kommer att få möjlighet att jobba med befolkningsdata, arbetsmarknads- och utbildningsdata samt internationell jämförande statistik. Vi kommer även att producera historiska data för att uppmärksamgöra självstyrelsens 100-årsjubileum. Tveka inte att ta kontakt med oss på ÅSUB om uppdraget låter intressant eller om du vill veta mera om praktiken. Tidpunkt för uppdraget: Max 10 veckor under våren-sommaren 2020. Uppdragsgivare: Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB. För mer information, kontakta Jouko Kinnunen, jouko.kinnunen@asub.ax, +358 18 25494.

Webbutveckling och/eller webbdesign

Winter erbjuder högskolepraktik inom webbutveckling och/eller webbdesign. Få en unik chans att arbeta med handledning av erfarna utvecklare och designers samtidigt som du själv får lära dig mer inom ditt område genom att hjälpa oss i skarpa kundprojekt. Vi tar både emot dig som pluggar webbutveckling och webbdesign. Tidpunkt: under våren/sommaren 2020. Uppdragsgivare: Winter Agency, kontaktperson: joel@winter.ax +358 457 342 9376.

Aktiv roll i insamling och bearbetning av data i projektet "Hållbarhet ur äldres perspektiv".

På Åland pågår ett aktivt hållbarhetsarbete inom nätverket Bärkraft. Som komplement till detta arbete är det av intresse att studera hållbarhet ur äldres perspektiv på Åland. Data kommer att samlas in genom fokusgruppintervjuer. Som praktikant förväntas du tillsammans med projektansvarig planera, samordna och genomföra intervjuer. Vidare förväntas du ansvara för utskrift av intervjuer. Utifrån tidigare erfarenhet/kompetens respektive omfattning av praktiktiden kan du även få möjlighet att analysera och sammanställa delar av det insamlade materialet. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Våren/sommaren 2020. Tidpunkten kan delvis anpassas. Uppdragsgivare: Högskolan på Åland

Kommunikation, biståndsfrågor eller socialt arbete hos Emmaus Åland

Vi söker en högskolepraktikant som vill pröva på att arbeta i en dynamisk civilsamhällesorganisation med ambitiösa hållbarhetsmål. Emmaus Åland driver tre second hand-butiker och ett returcafé. Till oss kommer personer på arbetsträning för att hitta ut på arbetsmarknaden, och frivilligarbetare för att hitta en meningsfull gemenskap. Vi bedriver också biståndsarbete med samarbetspartners i Peru, Togo, Bosnien, Estland, Rumänien och Litauen. Vi ordnar också olika evenemang som till exempel Hiroshimadagen, Norrböledagen och Emmausfestivalen. Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

  • Arbeta med kommunikation och marknadsföring: sociala medier, hemsida, trycksaker, annonser och reklam
  • Evenemangsplanering
  • Arkivuppgifter
  • Socialt arbete, handledning i arbete
  • Bistånd och internationellt samarbete

Vi tar emot praktikanter för max 10 veckor åt gången, mellan januari och augusti 2020. För mer information, kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, tel +3584573455607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

Utvärdera Folkhälsan på Ålands projekt inom rusmedels- och spelförebyggande arbete ANDTS

Uppdraget består i

  • att sammanställa uppgifter från tillgängligt material (till exempel från projektets verksamhetsplaner och redovisningar),  
  • att samla nya uppgifter genom intervjuer och enkäter (riktade till personer som är berörda av projektet) och att
  • sammanställa dessa uppgifter.

Som praktikant får du handledning i uppdraget, men förutsätts kunna ta självständigt ansvar. Målet med utvärderingen är, förutom att samla kunskap om projektets förutsättningar, att få kunskap om hur man kan bedriva ändamålsenligt rusmedels- och spelförebyggande arbete på Åland i stort.
Grundläggande kunskap om forskningsmetodik är viktigt – exempelvis genom att du har utfört någon form av empirisk undersökning i samband med en uppsats eller liknande. Studier i folkhälso- eller samhällsvetenskap är till fördel, men inte nödvändiga.
Uppdraget ger en inblick i arbetet inom landskapsregeringens förvaltning och i utvärderings- och utredningsverksamhet. Uppdraget är mångsidigt och genomförs både enskilt och i kontakt med andra. Tidpunkt för uppdraget: Flexibelt, men bör inledas innan hösten 2020. Praktiken görs för maximalt 10 veckor. Uppdraget kan alternativt utföras som ett oavlönat examens- eller avhandlingsarbete. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering / Socialvårdsbyrån

Seminariearrangemang, informationsspridning och utveckling av hemsida

Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under våren 2020. Vi söker dig som har ett intresse för frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning och utveckling av vår hemsida.Vi uppskattar särskilt färdigheter i bland annat grafisk design, forskning, konflikthantering och evenemangsorganisation. Din studieinriktning kan gärna vara samhällsvetenskapliga ämnen och/eller IT, kommunikation och informationsförvaltning. Arbetsspråken på institutet är svenska och engelska, kunskaper i finska och andra språk är meriterande. Utöver villkoren för högskolepraktik via AMS gäller: Skicka också en ansökan till Ålands fredsinstitut, praktik@peace.ax. Den ansökan bör inkludera ditt CV och ett kort motivationsbrev som klargör varför du är intresserad av praktik på fredsinstitutet och vad du är bra på. Inkludera också relevant information om din institution. Ifall du skriver eller har planer att skriva en kandidat- eller magistersuppsats inom snar framtid, nämn även detta i din ansökan. Kom ihåg att även fylla i ansökan om högskolepraktik till AMS. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: 20.1 - 4.4.2020. Uppdragsgivare: Ålands fredsinstitut

Inventera förekomsten av konstverk

Inventera förekomsten av konstverk med Mariehamnsmotiv i offentliga och privata samlingar på Åland. Planera en utställning "Mariehamn i konsten" att visas i Mariehamnsmuseet med modellstaden sommaren 2020. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: hösten 2019 - våren 2020. Uppdragsgivare: Miniatyrstadens vänner r.f.

Kundundersökning och prissättning

Undersöka kundnöjdhet, lönsamhet och se över prissättning samt assistera med övriga kontorsuppgifter, bokningar och evenemangsplanering. Vi erbjuder praktikplats till en studerande att ta fram underlag, genomföra och sammanställa resultat av kundundersökning. Du får även se över prissättning och lönsamhet för utvalda produkter samt möjlighet att hjälpa till med evenemangsplanering och andra uppgifter i huset. Du får en möjlighet att se hur vi arbetar och tänker backoffice på restaurangen med planering, kundnöjdhet och övrigt uppgifter. Tidpunkt för uppdraget: enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Smakbyn

Olika utredningar kopplade till nytt åtgärdsprogram enligt vattendirektivet

Tidpunkt för uppdraget: under 2020 enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, inriktning vattenvård.

Kartlägga ungdomars och yngres mediavanor på det lokala planet.

Analysera behov och intresse för att skapa vidare utveckling av tidningens produkter. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor under 2020. Uppdragsgivare: Ålandstidningen

Museipedagogik - ta fram en museilåda. 

Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö söker en praktikant som kan hjälpa oss med framtagandet av en museilåda. En museilåda är en informationsbox fylld med pedagogiskt material, information, handledning och förslag på roliga övningar. Den kan lånas ut till barnverksamhet, men även till äldreboende. Är du intresserad av pedagogik och lärande? Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget! Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum

Kartläggning av Matbankens aktuella verksamhet

Vi söker en studerande med intresse för sociala frågor för att göra en kartläggning av Matbankens aktuella verksamhet. Matbanken på Åland r.f. är en förening som delar ut mat till behövande. Syftet med kartläggningen är att se vilka förändringar som skett sedan senaste utvärdering som omfattar åren 2010-2014. Tidpunkt för uppdraget: 2020 enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Matbanken på Åland r.f.

Ansök så här

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret:

Ansökan om högskolepraktikplats 

Ange det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri arbetsgivare fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.