Arbetssökande

Om du skulle bli arbetslös är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos oss så snabbt som möjligt. Tillsammans tar vi fram en sysselsättningsplan för hur du på bästa sätt ska få ett nytt arbete. Vad som gäller för just dig beror på hur din situation sett ut tiden innan du anmälde dig som arbetssökande.

Den 2 maj 2022 inleddes den nya serviceprocessen, vilket innebär en bättre och mer individuellt anpassad och personlig service med tätare kontakter och flera möten.

I den nya servicemodellen har arbetssökande skyldighet att söka jobb. Vilket innebär att den arbetssökande bör söka ett visst antal arbetsplatser per månad.