Utbildningsprövning

Utbildningsprövning med arbetslöshetsförmån passar dig som inte har någon examen, behöver komplettera din nuvarande utbildning eller är branschbytare. Under 1-10 dagar får du bekanta dig med en utbildning och de yrkeskrav som finns inom yrket genom att besöka och delta i den ifrågavarande utbildningen, både teoretiskt och praktiskt.

Med utbildningsprövning får du möjlighet att pröva på en utbildning för att se om utbildningen skulle passa dig. Under utbildningsprövningen får du mer djupgående information om utbildningens innehåll och eventuella yrkeskrav. 

Du får möjlighet att lära känna skolan och studierna genom att följa med och delta under lektioner. Skolan, till exempel Ålands gymnasium, ger dig personlig handledning och information. Målet är att du ska hitta en utbildning som passar dina intressen och studiefärdigheter.

Utbildningsprövning passar dig som

  • inte har någon yrkesexamen,
  • behöver komplettera din nuvarande utbildning,
  • är branschbytare eller
  • varit borta från arbetslivet en längre tid och behöver extra stöd för att säkerställa ditt utbildningsområde.

Villkor för utbildningsprövning

  • Du är arbetssökande vid AMS
  • Du har ett behov av utbildning
  • Innan utbildningsprövningen inleds ska en överenskommelse om prövning tas in i din sysselsättningsplan
  • AMS ska tillsammans med skolan göra en överenskommelse om utbildningsprövningen