Starta eget med arbetslöshetsförmån

Om du startar ett företag medan du är arbetslös så kan du fortsätta att lyfta arbetslöshetsförmån under de fyra första månaderna från företagsstarten. Din företagsverksamhet räknas under dessa månader som en bisyssla.

Om du har inkomster från ditt företag under de här fyra månaderna får du en så kallad jämkad dagpenning.
Här kan du läsa mer om jämkad dagpenning

Uppge alltid dina inkomster i din arbetslöshetsredovisning.

Efter fyra månader utreder AMS om ditt företag sysselsätter dig så mycket att du klassas som företagare på heltid. I så fall har du inte längre rätt till arbetslöshetsförmåner.