Högskolepraktik

Vem kan få högskolepraktik?

För att ha möjlighet till en högskolepraktikplats från AMS måste du, när praktikperioden startar, uppfylla följande fyra villkor (särskilda villkor gäller för praktikplats i Bryssel, se längre ner på den här sidan):

 1. Du ska vara heltidsstuderande vid högskola eller universitet, minst 45 poäng för helår eller 22,5 poäng per termin.
 2. Du ska vara i slutskedet av din studietid (minst hälften av studierna avklarade) men ännu inte klar.
 3. Praktiken ska inte ge dig studiepoäng.
 4. Praktiken ska utföras inom ditt studieområde.

Högskolepraktiken måste utföras hos en åländsk arbetsgivare och kan beviljas endast 1 gång under din totala studietid.

Så fungerar högskolepraktiken

Högskolepraktiken ger dig möjlighet att knyta kontakter med det åländska näringslivet samtidigt som det är en bra möjlighet för företag, organisationer och förvaltningsenheter att få kontakt med dig som kunnig högskolestuderande. Praktikplatsen/uppdragsgivaren ska vara placerad på Åland.

Praktikperioden

 • kan vara max 10 veckor, endast 1 gång under studietiden
 • beviljas endast hos uppdragsgivare placerad på Åland
 • kan genomföras när som helst under året
 • ska bestå av ett uppdrag av karaktären projekt, utredning eller liknande. Vikariat, sommarjobb eller annat som ingår i eller säsongskompletterar den ordinarie verksamheten kommer inte att godkännas som högskolepraktik.

Under praktiktiden betalar AMS din praktikantlön, för närvarande drygt 1.600€ per månad. Du har inte rätt till studiemedel under samma tid som du är högskolepraktikant.

Så här gör du

 • Sök något av uppdragen på Högskolepraktikplatser. Fyll i formuläret Ansökan om högskolepraktikplats som finns på samma sida och ange vilket praktikuppdrag du är intresserad av
  eller
 • Ta kontakt med valfri arbetsgivare med en förfrågan om praktik. Fyll i ansökan (samma som nämns ovan) och ange arbetsgivare samt namn på den du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.

Lämna in din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Ansökningsformuläret för ansökan om högskolepraktik finns på sidan Högskolepraktikplatser

Information för arbetsgivare om högskolepraktiksystemet finns på sidan Högskolepraktik: arbetsgivarinformation

Högskolepraktik i Bryssel

Enheten för rättsliga och internationella frågor på Ålands landskapsregering har möjlighet att erbjuda två högskolepraktikplatser per år med landskapsregeringens ministerråd på Finlands permanenta representation (Finrep) i Bryssel.

Vårens praktikperiod sträcker sig vanligtvis från februari till juni, höstens från september till januari. Perioden är 5-6 månader.

Sista ansökningsdag för våren är den 15 oktober och för hösten den 15 april. 

Högskolepraktikantlön fås från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

För att vara berättigad till en praktikplats i Bryssel ska du

 • vara heltidsstuderande på högskola eller universitet
 • vid ansökningstillfället ha rätt till åländskt studiestöd samt
 • vara i slutskedet av dina studier.

Du har rätt till högskolepraktik i Bryssel endast 1 gång under din totala studietid.
Det är dock inget hinder om du tidigare gjort annan högskolepraktik.

Här kan du fylla i ansökningsformuläret om högskolepraktikplats i Bryssel

Mer info om praktiken i Bryssel hittar du på Landskapsregeringens webbplats