Högskolepraktik

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vem kan få högskolepraktik?

För att ha möjlighet till en högskolepraktikplats från AMS måste du, när praktikperioden startar, uppfylla följande fyra villkor (särskilda villkor gäller för praktikplats i Bryssel, se inforuta):

 1. Du ska vara heltidsstuderande vid högskola eller universitet
 2. Du ska vara i slutskedet av dina studier (minst hälften av studierna avklarade) men ännu inte klar.
 3. Praktiken ska inte ge dig studiepoäng.
 4. Praktiken ska utföras inom ditt studieområde.

Högskolepraktik beviljas endast 1 gång under din totala studietid.

Så fungerar högskolepraktiken

Högskolepraktiken ger dig möjlighet att knyta kontakter med det åländska näringslivet samtidigt som det är en bra möjlighet för företag, organisationer och förvaltningsenheter att få kontakt med dig som kunnig högskolestuderande.

Praktikperioden

 • kan vara max 10 veckor, endast 1 gång under studietiden
 • beviljas endast hos uppdragsgivare placerad på Åland
 • kan genomföras när som helst under året
 • ska bestå av ett uppdrag av karaktären projekt, utredning eller liknande. Vikariat, sommarjobb eller annat som ingår i eller säsongskompletterar den ordinarie verksamheten kommer inte att godkännas som högskolepraktik.

Under praktiktiden betalar AMS din praktikantlön, för närvarande drygt 1 500 €/månad. Observera att du inte har rätt till studiemedel under samma tid som du är högskolepraktikant.

Så här gör du

Du kan antingen

 1. välja att söka något av uppdragen i listan Högskolepraktikplatser. Fyll i formuläret Ansökan om högskolepraktikplats och ange vilket praktikuppdrag du är intresserad av
  eller
 2. själv ta kontakt med valfri arbetsgivare med en förfrågan om praktik. Fyll i ansökan (samma som nämns ovan) och ange arbetsgivare samt namn på den du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.

Lämna in din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Information för arbetsgivare om högskolepraktiksystemet finns på Högskolepraktik - Arbetsgivare.