Arbetslöshetsförmåner

Arbetslöshetsförmån betalas ut i form av grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Villkor för arbetslöshetsförmån

För att ha rätt till arbetslöshetsförmån ska åtminstone följande villkor uppfyllas. Du ska:

  • vara anmäld som arbetssökande vid AMS och söka heltidsarbete,
  • vara 17-64 år eller, om du har arbete och är permitterad, max 67 år
  • bo och söka arbete på Åland samt
  • vara arbetsför och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Närmare information om övriga förutsättningar finns i Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002 (Finlex)

Tänk på att det är viktigt att du håller din arbetsansökan i kraft genom en regelbunden kontakt med din kontaktperson på AMS.

Jämkad ersättning

Om du får ett deltidsarbete eller ett ströjobb jämkas arbetslöshetsförmånen med dina löneinkomster.

Grundregeln är att varje euro i lön minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Som lön räknas penninglön, arvoden, skattepliktiga kostnadsersättningar, naturaförmåner med mera.

Jämkad arbetslöshetsförmån betalas om

  • du har inkomster av ett tillfälligt heltidsarbete som varar högst 2 veckor
  • du har inkomster av deltidsarbete och arbetstiden enligt vilken lönen betalas är högst 80 % av den normala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen
  • du fortsätter i ett arbete där den dagliga arbetstiden är förkortad på grund av permittering
  • du har inkomster av företagsverksamhet som utgör bisyssla
  • du är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet i högst 2 veckor
  • du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös. Du får då jämkad arbetslöshetsförmån under de fyra första månaderna.

Om du under perioden 4 veckor/månad arbetar heltid över 2 veckor i en följd får du full ersättning för de arbetslösa dagarna. Under tiden för heltidsarbete har du ingen rätt till arbetslöshetsförmån.

Om du arbetar över 80 % av heltid finns ingen rätt till jämkad ersättning.

När du redovisar arbetslöshetstid till AMS är det viktigt att du redovisar för de dagar som du arbetat samt uppger utbetalningsdagen för lönen.

 

Här ansöker du om arbetslöshetsförmån via e-tjänsten