E-tjänster

Genom våra e-tjänster kan du enkelt utföra dina ärenden när som helst och var som helst. Klicka på länkarna nedan för att komma till rätt e-tjänst.

Arbetsmarknadsservice

I e-tjänsten Arbetsmarknadsservice kan du 

  • anmäla dig som arbetssökande,
  • ändra din jobbsökning,
  • kontrollera dina uppgifter,
  • avsluta jobbsökningen och
  • ansöka till kurs anordnad av AMS.

Logga in till e-tjänsten Arbetsmarknadsservice

Arbetslöshetsförmåner

I e-tjänsten Arbetslöshetsförmåner kan du

  • ansöka om arbetslöshetsförmåner,
  • komplettera med bilagor samt
  • redovisa arbetslöshetstid och för sysselsättningsstöd.

När du väljer att ansöka om arbetslöshetsförmåner i e-tjänsten ska du även redovisa din arbetslöshetstid i e-tjänsten.

OBS! Din första ansökan om arbetslöshetsförmån kan du lämna in först när du varit anmäld som arbetslös i 2 veckor. Om du arbetat under tiden du redovisat din arbetslöshetstid lämnar du in ansökan efter 4 veckor.

Logga in till e-tjänsten Arbetslöshetsförmåner

Har du problem med e-tjänsterna för arbetssökning eller förmåner?

När du använder AMS e-tjänster rekommenderar vi att du använder en annan webbläsare än Internet Explorer. Om det uppstår problem i e-tjänsterna trots att du bytt till annan webbläsare kan du prova att också tömma webbläsarens cache och cookies. Du kan också behöva uppdatera bokmärken och genvägar som du sparat till e-tjänsten.

Kontakta utkomstskydd@ams-aland.fi om problemen kvarstår. Bifoga gärna ett skärmklipp på problemet och eventuella felmeddelanden.

Studiestöd

I e-tjänsten Stuart kan du enkelt ansöka om studiestöd. Du kan även ändra eller komplettera en tidigare ansökan ifall det sker ändringar i dina studier, ditt boende eller annat som kan inverka på studiestödet.

Logga in i Stuart studentportal