E-tjänster

Genom våra e-tjänster kan du enkelt utföra dina ärenden när som helst och var som helst. Klicka på länkarna nedan för att komma till rätt e-tjänst.

Arbetsmarknadsservice

I e-tjänsten Arbetsmarknadsservice kan du 

  • anmäla dig som arbetssökande,
  • ändra din jobbsökning,
  • kontrollera dina uppgifter,
  • avsluta jobbsökningen och
  • ansöka till kurs anordnad av AMS.

Logga in till e-tjänsten Arbetsmarknadsservice

Arbetslöshetsförmåner

I e-tjänsten Arbetslöshetsförmåner kan du

  • ansöka om arbetslöshetsförmåner,
  • komplettera med bilagor samt
  • redovisa arbetslöshetstid och för sysselsättningsstöd.

När du väljer att ansöka om arbetslöshetsförmåner i e-tjänsten ska du även redovisa din arbetslöshetstid i e-tjänsten.

OBS! Din första ansökan om arbetslöshetsförmån kan du lämna in först när du varit anmäld som arbetslös i 2 veckor. Om du arbetat under tiden du redovisat din arbetslöshetstid lämnar du in ansökan efter 4 veckor.

Logga in till e-tjänsten Arbetslöshetsförmåner