Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Som arbetsgivare kan du beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen om det genom en skada eller sjukdom hos den som ska anställas, eller redan är anställd, uppstår behov av

  • nya arbetsredskap eller möbler,
  • ändringsarbeten på arbetsplatsen eller
  • hjälp i arbetet av andra arbetstagare.

Stöd för anskaffning av arbetsredskap eller ändringsarbeten på arbetsplatsen

Kan beviljas för anskaffning av arbetsredskap eller ändringsarbeten på arbetsplatsen till högst 4000€ per person. Stödet ska sökas inom en månad från att arbetsredskapen anskaffats eller ändringsarbetena gjorts. Stödet kan också beviljas på förhand.

Ersättning för hjälp av en annan arbetstagare

Den som anställs kan också behöva hjälp med arbetsuppgifterna på grund av skada eller sjukdom. Ersättning för hjälp av en annan arbetstagare beviljas för högst 20 arbetstimmar i månaden under högst 18 månader. Stödet på 20€ i timmen betalas månatligen i efterskott enligt de faktiska arbetstimmarna.