Arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstöd kan beviljas sökande som är 17-64 år och 

  • fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning max tid eller
  • inte uppfyller arbetsvillkoret, alltså om du inte har arbetat tillräckligt lång tid. Arbetsvillkoret är uppfyllt då du har haft lönearbete i 26 veckor under de senaste 28 månaderna och arbetat minst 18 timmar per vecka.

Självrisktiden för arbetsmarknadsstöd är 7 vardagar.

Här kan du själv beräkna ditt arbetsmarknadsstöd på FPA:s webbplats

Begränsningar för sökande under 25 år

Om du är under 25 år, arbetslös och saknar yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd för arbetslöshetstid endast om

  • du inte har nekat att ta emot arbete eller utbildning som AMS erbjudit
  • du har sökt till en lämplig yrkesutbildning och inte har nekat att delta i, avbrutit eller blivit avstängd från en sådan utbildning.

Väntetid

Om du inte har uppfyllt arbetsvillkoret och inte har en yrkesexamen kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 21 veckor. Väntetiden tillämpas inte om arbetsmarknadsstödet är en fortsättning på grunddagpenningen eller den inkomstrelaterade dagpenningen. Väntetiden börjar när du har registrerat dig som arbetslös arbetssökande.

Väntetiden upphör när du sammanlagt 21 veckor har varit:

  • i arbete som räknas till arbetsvillkoret
  • har varit sysselsatt som företagare och arbetet kan räknas in i arbetsvillkoret för företagare
  • anmäld som arbetslös arbetssökande hos AMS
  • deltagare i sysselsättningsfrämjande åtgärd, till exempel utbildning eller arbetspraktik.

Det här kan påverka arbetsmarknadsstödets belopp

Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat. Vid behovsprövningen tar AMS följande inkomster i beaktande:

  • Inkomster som du fått under andra tider än arbetslöshetstiden. Återkommande inkomster fördelas som inkomst över exempelvis ett år.
  • Dina föräldrars inkomster kan minska ditt arbetsmarknadsstöd om du bor i samma hushåll som dina föräldrar. Du har alltid rätt till minst hälften av arbetsmarknadsstödet även om du bor i samma hushåll som föräldrarna.

Här på FPA:s webbplats kan du läsa mer om Behovsprövning