Sysselsättningsstöd för anställning

En arbetsgivare kan i vissa fall få ekonomisk ersättning för att anställa en person. Syftet med stödet är att sysselsätta en arbetslös person och därför är utgångspunkten alltid situationen hos den arbetslösa. Exempelvis kan det handla om att anställa en långtidsarbetslös eller en person med funktionsnedsättning. Stödets storlek varierar, till exempel utifrån hur länge personen varit arbetslös.

Lön och sociala avgifter

Arbetsgivaren betalar lön och sociala avgifter - det vill säga olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring och socialskyddsavgift - precis som för vilken arbetstagare som helst enligt gällande avtal. Arbetstagaren är berättigad till semesterersättning och semesterpenning samt lön vid sjukdom.

Arbetsgivaren redovisar utbetalda lönekostnader månatligen till AMS. Stödet betalas per arbetsdag för maximalt 5 dagar/vecka för de dagar arbetsgivaren är skyldig att betala lön. Det betalas inte för dagar arbetsgivaren erhåller sjukdagpenning för den person som anställs. Stödet betalas i efterskott, efter redovisning.