Anställa med stöd

Vi hjälper dig att anställa personer som av olika anledningar har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som har varit arbetslös en längre tid, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. När du vill anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan du få ekonomiskt stöd av oss.

Vill du veta mer om att anställa med stöd är du välkommen att kontakta oss på +358 18 25501 eller info@ams.ax.