Statistik

Arbetslöshetssituationen mars 2021

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 2497 personer i slutet av mars, vilket är 496 personer mer än ett år tidigare.

Antalet personer som registrerats som arbetslösa/permitterade uppgick till 1460 personer, vilket är en ökning med 164 personer jämfört med ifjol.  

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars i genomsnitt 9,5 procent jämfört med 8,5 procent i mars ifjol.

Det fanns 354 lediga platser, 137 fler än i mars 2020. 

 

Varje månad publicerar Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), i samarbete med AMS, ett statistikmeddelande om arbetssökande och lediga arbetsplatser.

Här kan du läsa hela meddelandet på ÅSUBs webbplats (pdf).