Statistik

Arbetslöshetssituationen oktober 2021

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1788 personer i slutet av oktober, vilket är 520 personer mindre än ett år tidigare.

Antalet personer som registrerats som arbetslösa/permitterade uppgick till 770 personer, vilket är en minskning med 649 personer jämfört med ifjol.  

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober i genomsnitt 5,0 procent jämfört med 9,3 procent i oktober ifjol.

Det fanns 269 lediga platser, 183 fler än i oktober 2020. 

 

Varje månad publicerar Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), i samarbete med AMS, ett statistikmeddelande om arbetssökande och lediga arbetsplatser.

Här kan du läsa hela meddelandet på ÅSUBs webbplats (pdf).