Statistik

Arbetslöshetssituationen juli 2020

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 2512 personer i slutet av juli, vilket är 1383 personer mer än ett år tidigare.

Antalet personer som registrerats som arbetslösa/permitterade uppgick till 1718 personer, vilket är en ökning med 1177 personer jämfört med ifjol.  

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli i genomsnitt 11,2 procent jämfört med 3,6 procent i juli ifjol.

Det fanns 72 lediga platser, hela 145 färre än i juli 2019. 

 

Varje månad publicerar Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), i samarbete med AMS, ett statistikmeddelande om arbetssökande och lediga arbetsplatser.

Här kan du läsa hela meddelandet på ÅSUBs webbplats (pdf).