Statistik

Arbetslöshetssituationen december 2020

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 2397 personer i slutet av december, vilket är 1205 personer mer än ett år tidigare.

Antalet personer som registrerats som arbetslösa/permitterade uppgick till 1438 personer, vilket är en ökning med 852 personer jämfört med ifjol.  

Det relativa arbetslöshetstalet var i december i genomsnitt 9,4 procent jämfört med 3,9 procent i december ifjol.

Det fanns 116 lediga platser, 73 färre än i december 2019. 

 

Varje månad publicerar Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), i samarbete med AMS, ett statistikmeddelande om arbetssökande och lediga arbetsplatser.

Här kan du läsa hela meddelandet på ÅSUBs webbplats (pdf).