Studerande

Här hittar du allt du behöver veta om AMS service för studerande. Navigera dig via menyn som du hittar till höger.

Du finner information om det åländska studiestödet, högskolepraktiken och hur du kan ansöka om pension på basen av utomlands avlagd examen.

Studiestöd

AMS erbjuder flera olika former av ekonomiskt stöd för dig som fullföljt läroplikten och fortsättningsvis studerar. Vi behandlar ansökningar om studiestöd, svarar på dina frågor och informerar om reglerna kring det åländska studiestödet.

Om du har frågor som berör annat än det ekonomiska studiestödet, såsom studier, att söka in till skola, krav på antagning eller liknande hänvisar vi dig att ta kontakt med respektive skola.

Läs mer om studiestöd på vår sida Studiestöd.

Högskolepraktik

Studerar du på högskola eller universitet och är intresserad av att göra högskolepraktik på Åland? 

Läs mer om detta på vår sida Högskolepraktik på Åland