Studiestöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Studiestödet är för dig som fortsätter att studera efter att du fullgjort allmän läroplikt och som behöver stödet för att kunna studera. 
Studiestöd beviljas från och med månaden efter att du fyllt 17 år. 
 
AMS behandlar ansökningar om studiestöd och informerar om reglerna för det åländska studiestödet.

Studiestödet är ett ekonomiskt stöd som består av olika bidrag samt landskapsborgen för studielån.

Studiestödet kan bestå av:

  • studiepenning eller vuxenstudiepenning
  • bostadstillägg
  • försörjartillägg
  • landskapsborgen för studielån

Observera!

  • Studiestöd kan beviljas tidigast från ingången av den månad ansökan är inlämnad till AMS.
  • Studiestöd söks för ett läsår i gången.
  • Studiestöd utbetalas i förskott den 4:e varje månad
  • Studiestöd beviljas inte studerande som lyfter studiestöd i ett annat land.