Högskolepraktik: arbetsgivarinformation

Alla som studerar heltid på högskola eller universitet har möjlighet att ansöka om högskolepraktik. Högskolepraktiksystemet avser att ge dem en möjlighet att knyta kontakter med det åländska näringslivet och samtidigt ge det åländska näringslivet en möjlighet till kontakt med kunniga högskolestuderande.

Högskolepraktik beviljas inte för praktik som ger studiepoäng.

Ansök om en högskolepraktikant för 10 veckors praktikuppdrag

Ansök om en högskolepraktikant genom att anmäla ett praktikuppdrag i vårt webbformulär.

När AMS godkänt uppdraget publicerar vi det i listan Högskolepraktikplatser så att det blir sökbart för alla högskole- och universitetsstuderande.

Se alla praktikplatser på sidan Högskolepraktikplatser

Om du redan har kontakt med en studerande måste han eller hon lämna in en ansökan till AMS så att vi kan bedöma om denne uppfyller villkoren för högskolepraktik.

Här kan du läsa mer information om högskolepraktik som riktas till studerande