Högskolepraktik: arbetsgivarinformation

Alla som studerar heltid på högskola eller universitet har möjlighet att ansöka om högskolepraktik hos en åländsk arbetsgivare.

Högskolepraktiken ger dig som arbetsgivare kontakt med högskolestuderande med den senaste kunskapen samtidigt som du ger dem en möjlighet att knyta kontakter med det åländska näringslivet redan under studietiden. Praktikplatsen ska vara placerad på Åland.

AMS beviljar inte högskolepraktik för praktik som ger studiepoäng. I det fallet har den studerande möjlighet att utföra praktiken med bibehållet studiemedel.

Ansök om en högskolepraktikant för 10 veckors praktikuppdrag

Ansök om en högskolepraktikant genom att anmäla ett praktikuppdrag i vårt webbformulär

När AMS godkänt uppdraget publicerar vi det i listan Högskolepraktikplatser så att det blir sökbart för alla högskole- och universitetsstuderande.

Här kan du se alla praktikplatser på sidan Högskolepraktikplatser

Om du redan har kontakt med en studerande måste han eller hon lämna in en ansökan till AMS så att vi kan bedöma om denne uppfyller villkoren för högskolepraktik.

Här kan du läsa mer information om högskolepraktik som riktas till studerande