Maximal sjukdagpenning

Om du lyft maximal sjukdagpenning från FPA, är fortsatt sjukskriven och har ansökt eller fått avslag på ansökan om pension eller rehabiliteringsstöd kan du söka grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från AMS. Det gör du enklast via våra e-tjänster eller genom att fylla i vår ansökningsblankett och lämna in till oss. 

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa söker du inkomstrelaterad dagpenningen från din egen a-kassa. 

Du kan söka arbetslöshetsersättning tidigast från den dag då rätten till sjukdagpenning upphört och du är anmäld vid AMS.

I ansökan är det viktigt att du bifogar

  • arbetsintyg,
  • kopia av sjukintyg som visar att du fortsättningsvis är sjukskriven,
  • beslut/intyg över att du har ansökt eller fått avslag på ansökan om pension och,
  • om du har ett anställningsförhållande, ett intyg från arbetsgivaren där det framgår om du kan omplaceras eller inte.

Här kommer du till AMS e-tjänster