Ändringar i arbetslöshetsförmånerna från 01.04.2024

Regeringen har beslutat om ändringar i arbetslöshetsförmånerna.

Från 01.04.2024 slopas barnförhöjningen och det skyddade beloppet för arbetsinkomst.

När en arbetslös person arbetar deltid, har ströjobb eller utövar företagsverksamhet som bisyssla får han eller hon en jämkad arbetslöshetsförmån, dvs.  inkomsterna inverkar minskande på arbetslöshetsförmånens belopp. Varje euro som tjänats på arbetet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent.
Om en arbetslös person för närvarande får till exempel 400 euro i lön under arbetslöshetstiden, minskas beloppet av arbetslöshetsförmånen med endast 50 euro tack vare det skyddade beloppet. Efter att det skyddade beloppet har slopats minskar en löneinkomst på 400 euro förmånen med 200 euro.

Trots ändringen är det fortfarande ekonomiskt lönsamt att arbeta deltid.