Ändrat datum för utbetalning av arbetslöshetsförmåner under midsommarveckan

Med anledning av Midsommar har AMS stängt fredagen den 21 juni.

Denna vecka sker utbetalning av arbetslöshetsförmåner tisdag 18.6 och torsdag 20.6 (i stället för fredag 21.6).

Vänligen notera att redovisningen ska lämnas in för minst 4 veckor i taget eller månadsvis. Ansökningarna handläggs fortlöpande men det kan ske fördröjningar i utbetalningar på grund av röda dagar. 

 

*** In English below ***

 

Due to Midsummer, AMS is closed on Friday, June 21.

This week, unemployment benefits will be paid on Tuesday, June 18 June and Thursday, June 20 (instead of Friday, June 21).

Please note that claims must be submitted for at least 4 weeks at a time or monthly. Applications are processed continuously but there may be delays in payments due to public holidays.