Mina rättigheter och skyldigheter

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Rättigheter

Ansök om utkomstskydd

Inkomstrelaterad dagpenning/ grunddagpenning/ arbetsmarknadsstöd söker du hos arbetslöshetskassan eller AMS inom tre månader från att du anmält dig som arbetssökande.

Handlingsplan/Sysselsättningsplan

I handlingsplanen/sysselsättningsplanen kommer du och din kontaktperson tillsammans överens om hur du söker arbete samt hur du ska förbättra dina kunskaper och färdigheter för att lättare få jobb.

Omställningsskydd för uppsagda

Personer som blivit uppsagda på ekonomiska eller produktionsrelaterade grunder har rätt till omställningsskydd.

Yrkesskydd

Arbetslösa som har yrkesutbildning och arbetserfarenhet i yrket eller en lång arbetserfarenhet har så kallat yrkesskydd. Yrkesskyddet innebär att du under de 3 första arbetslöshetsmånaderna har rätt att enbart söka arbete som motsvarar yrkeskunnigheten utan att du förlorar utkomstskyddet.

Skyldigheter

Att söka heltidsarbete och stå till arbetsmarknadens förfogande

Undantag görs för dem som har delinvalidpension.

Vara beredd att ta emot arbete eller att delta i utbildning

Vid arbetsanvisning är det din skyldighet att kontakta arbetsgivaren på det sätt som nämns i platsannonsen. Om du som arbetssökande vägrar att ta emot arbete eller delta i utbildning utan giltig orsak kan du förlora din rätt till arbetslöshetsförmåner för viss tid eller tillsvidare.

Delta i erbjudna arbetskraftspolitiska åtgärder, exempelvis jobbsökarkurser

Att utarbeta en handlingsplan/sysselsättningsplan tillsammans med AMS