Mina rättigheter och skyldigheter

Rättigheter

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande har du rätt till

 • information om de tjänster som AMS kan erbjuda dig,
 • utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller villkoren för det, och
 • att tillsammans med din kontaktperson utarbeta en plan för hur du ska nå dina mål gällande jobbsökning, utbildning eller sysselsättning.

Om du är beviljad arbetslöshetsförmån har du rätt att

 • studera på deltid, förutsatt att du kan ta emot heltidsarbete under tiden,
 • utföra sedvanligt och allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete utan lön,
 • ha ett deltidsarbete,
 • vara företagare på deltid eller arbeta kortvarigt i uppdragsförhållande och
 • starta företagsverksamhet. Under de fyra första månaderna påverkar inte ditt nystartade företag din rätt till arbetslöshetsförmån, men därefter gör AMS en bedömning om ditt företag är huvud- eller bisyssla.

Skyldigheter

När du anmält dig som arbetslös arbetssökande är du skyldig att

 • hålla din arbetssökning i kraft. Din arbetssökning förblir i kraft när du kontaktar AMS på överenskommet sätt och vid överenskomna tidpunkter, samt när du följer de anvisningar och tidsfrister du fått i Mina e-tjänster eller i samband med ett personligt besök.
 • vara anträffbar – håll ditt telefonnummer och andra kontaktuppgifter uppdaterade,
 • aktivt söka arbete/utbildning,
 • ansöka till och delta i sysselsättningsfrämjande utbildningar eller åtgärder och annan service som främjar dina möjligheter att få ett arbete,
 • delta i intervjuer för arbetssökande,
 • delta i utarbetande och revidering av sysselsättnings- eller integrationsplan samt fullfölja det som överenskommits i planen, och inom den tidsfrist och på det sätt som avtalats i planen meddela hur du har följt planen,
 • inlämna uppgifter och redogörelser till AMS om din yrkeskompetens, arbetshistoria, utbildning och arbetsförmåga, samt
 • delta i åtgärder som syftar till att klarlägga arbetsförmågan eller arbetskonditionen och som är nödvändiga för att klarlägga ditt servicebehov.

Om du ansöker om eller redan är beviljad arbetslöshetsförmån måste du söka heltidsarbete och ta emot arbete som AMS eller en arbetsgivare erbjuder.

Här kommer du till AMS e-tjänster