Sjöfartens Dag i Mariehamn 23 maj 2024

Sjöfartens Dag 23.05.2024

Den traditionsenliga dagen då folk inom den maritima branschen samlas under samma tak kommer igen i maj. Ta chansen och bekanta dig med så väl rederier, läroanstalter, myndigheter, fackförbund och företag inom det maritima klustret. Kanske din kommande arbetsgivare finns under detta tak?

Överhuvudtaget ser arbetssituationen ljus ut för tillfället inom sjöfartssektorn. Allt fler fartyg har under de senaste åren flaggats under finsk flagg, vilket medfört ett litet större behov av finska sjöfarare. Även tonnaget har under senaste åren hållits stabil och tiden efter corona-pandemin har börjat.

Det finns ett ständigt behov av ny arbetskraft inom sjöfart. Störst behov finns inom maskinbefäl och manskapet. Ifall du undrar vad just du kunde göra för att bli sysselsatt inom sjöbranschen, kan du kontakta Egentliga Finlands arbets-och näringsbyrås Havsförmedling, som fungerar som länken mellan rederier och arbetssökande.

Mer info om Sjöfartens Dag hittas här: https://www.sjofart.ax/maritime-day-aland-2024/ och mer info om Havsförmedlingens verksamhet hittar du här: https://toimistot.te-palvelut.fi/sv/varsinais-suomi/merivalitys

Ville Käldström, ledande sakkunnig, 0295044821, ville.kaldstrom@an-byran.fi

Ville Käldström, en man som står upp
Ville Käldström