Ändringar i arbetslöshetsförmånerna från 2024

Regeringen har beslutat om ändringar i arbetslöshetsförmånerna. Vissa ändringar träder i kraft vid ingången av 2024, andra under loppet av 2024. Det här meddelandet innehåller samlad information om alla de ändringar i arbetslöshetsförmånerna som träder i kraft 2024.

Du hittar information om ändringarna här