Passa på att söka alterneringsledighet nu

Alterneringsledighet innebär att en person går på ledighet från sitt arbete i högst sex månader och arbetsgivaren anställer samtidigt en arbetslös person för samma period. Under alterneringsledigheten betalas ingen lön utan i stället utbetalas alterneringsersättning från din arbetslöshetskassa.
Läs mer om alterneringsledighet

En lagändring som gäller slopandet av systemet med alterneringsledighet bereds för närvarande i Finlands riksdag.
Enligt regeringens förslag ska avskaffandet träda i kraft så att alterneringsledighet kan hållas på de nuvarande villkoren om ledigheten börjar senast den 31.7.2024.
Alterneringsledigheten anses påbörjad senast 31.7.2024 om alterneringsavtalet har lämnats in till AMS senast 31.7.2024 och vikariens anställningsavtal börjar senast 31.7.2024.

Observera att informationen om när lagändringen träder i kraft är preliminär och kan ändras under riksdagsbehandlingen.