Avvikande utbetalningsdatum av arbetslöshetsförmåner under påsk

AMS håller stängt fredagen den 29 mars och måndagen den 1 april.

Denna vecka sker utbetalning av arbetslöshetsförmåner torsdagen den 28 mars (istället för fredag 29 mars).

Vecka 14 sker utbetalning av arbetslöshetsförmåner tisdagen den 2 april samt fredagen den 5 april.

Vänligen notera att redovisningen ska lämnas in för minst 4 veckor i taget eller månadsvis. Ansökningarna handläggs fortlöpande men det kan ske fördröjningar i utbetalningar på grund av röda dagar. 

***In English below***

AMS will be closed on Friday, March 29 and Monday, April 1.

This week, unemployment benefits will be paid on Thursday, March 28 (instead of Friday, March 29).

In week 14, unemployment benefits will be paid on Tuesday, April 2 and Friday, April 5.

Please note that claims must be submitted for at least 4 weeks at a time or monthly. Applications are processed continuously but there may be delays in payments due to public holidays.