Extra indexjustering av studiestödet

Utöver den årliga indexjusteringen görs i år en extra indexjustering av studiestödet om 3,5 %.

De nya beloppen är:

  • Studiepenning heltid: 230,00-360,00 e/månad beroende på ålder, boende och lunch i skolan. Vid deltid halveras beloppet.
  • Vuxenstudiepenning heltid: minsta belopp 437,00, max belopp 1040,00 e/månad. Vid deltid halveras beloppet.
  • Bostadstillägg 80 % av hyran, max 242,00 e/månad
  • Extra tillägg för 17-åringar heltid 58,00 eller 87,00 e/månad beroende på föräldrars inkomst. Vid deltid halveras beloppet.
  • Försörjartillägg 75,50 e/barn/månad

Samtliga utbetalningar från och med 4.11.2022 utbetalas automatiskt enligt de nya högre beloppen.

Du som redan fått studiestöd utbetalt före 4.11.2022 kommer att få en retroaktiv utbetalning där det tidigare utbetalda studiestödet justeras i enlighet med de nya beloppen.

De indexjusterade beloppen gäller under perioden 1.8.2022-31.7.2023.

Läs mer om de olika studiestödsformerna och respektive belopp på Vilka studiestöd kan jag söka?